Create
Learn
Share

ZSV (SOCIOLOGIE) 16

rename
tatsana's version from 2017-01-07 13:36

Section 1

Question Answer
Sociologiespolečnost jako celek
předmětspolečnost, skupiny
metodymetody pro společenské vědy (viz. v jiné tabulce)
socializace celoživotní proces začlenování člověka do společnosti
soc. roleočekávaaný způsob chování
přestože lidi jsou rovné v politickém a občanském smyslu,máme jiné vrozené shopnosti a rodinné prostředí
existuje sociální nerovnostzákladní determinanty majetek, moc, autorita a prestiž
sociální status (2 rysy)naše postavení na společenském žebříčku
připsanárasa, pohlaví, národnost apod.
ziskanávzdělání, zaměstnání
socialní stratifikacerozvrstvení společnosti, základem je nerovnost
druhy soc. vrstevotroctvi, kasty, stavy, třidy
otroctviexistují jak svobodní občané, tak nevolníci (otroci)
kastykasty jsou dědičné, neměnné a zakotvené náboženstvím; příslušnost ke kastě určuje možnosti ve volbě zaměstnání a zamezuje sňatku i veřejnému stýkání s příslušníky jiné kasty
stavypříslušnost ke stavu je získávána dědičně, v některých situacích je však možné ji získat jiným způsobem
třidyzejmena postavení na trhu práce; rodinný původ není řídícím statusem
memorize

Section 2

Question Answer
rodinaskupina jednotlivců spojených příbuzenskými a citovými vazbami
rodinaprimarní neformální malá skupina
rodinamá klíčovou roli v socializaci
základní funkce rodiny4
biologicko-reprodukčníplození nových pokolení
ekonomickáspolečné hospodaření
výchovnávýchova a vzdělání dětí
emocionálníuspokojení citových potřeb všech členů
soc. deviaceodchylka od společenské normy
deviace můze být negativní a pozitivní
soc. patologienegativní deviace
základní druhy soc. patologiidrogová zavislost, kriminalita, hráčství-gambling, prostituce, šikana
memorize

Section 3

Question Answer
pozitivismuspozitivní výsledek v procesu emperii/pokusy
anomiestav, kde neplatí normy
dysfunkceneplnění funkcí
T. Masarykstudium o sebevraždě, smysl českých dějin a situaci Ruska
losování zherebjovka
vtíravý vlezlý
interiorizacepřijetí společenských norem
vštípit vnušit
sekularizacezvyšení vědeckou chapání světa
polygyniemnohoženství
polyandriemnohomužství
eskalacedalší stupnövání
základní modely spoluprácehierarchické a synergické
laikamateur
pohlavek, fackaopleucha
hmotná/nehmotná kulturamateriální/duchovní
subkulturamenší kultura v ramci větší
víra vs.právo každého na svobodu vyznání
ve vztahy k Bohuteist, deist- Bůh stvořil svět, panteist - Bůh=přiroda a ateist
návykprivykanie
lpětnastaivat
memorize

Recent badges