Create
Learn
Share

ZSV (PSYCHOLOGIE) 4

rename
tatsana's version from 2016-11-14 16:10

Section 1

Question Answer
Sociální psychologieÉmile Durkheim a jeho slavný žák Lévi-Strauss jsou pokládáni za jedny ze zakladatelů oboru sociální psychologie
Předmětje tedy konkrétní osoba, žijící v konkrétních společenských podmínkách
Sociální psychologie spoléhá na empirické výzkumné metody, zejména na experiment
Socializaceproces osvojování si kultury, zvnitřování norem, postojů a hodnot dané společnosti
mechanizmy socializace hra, nápodoba imitování, ztotožnování indentifikace z nekým, zpevnövání podpora projevu chováni, sugesci - внуше́ние
Socializacezačlenövání člověka do společnosti
mezilidské vztahybyvají formální a neformální
formálnívymezené pravidly etikety, mezi aktery převládá sociální distance
neformálnízaložené na citech a osobních sympatiích
sociální komunikacesdělování a přijímání informací v sociálnim chování a v sociálních vztazích
důležité roviny komunikaciobsahová a interpretační
komunikace verbálnízaložena na slovech, řeči
neverbální komunikacegesty, mimika oblečení atd
Postojnázor nebo připravenost k činu
Postoje většinou vycházejí z hodnotové soustavy člověka.
postoje lidé získávajvzděláváním a sociálními vlivy jako např. sociální kontakty
memorize

Section 2

Question Answer
Konfliktystřet
eskalacedalší stupnövání
3 základní typy chováníkonfrontace, únik, řešení problemu
kompromisempatie = pokusa pohopit stanovisko nepřitele
totalitní režimy konflikty využivajíodvedly pozornost od vnitřních problémů
memorize

Recent badges