Create
Learn
Share

ZSV (PSYCHOLOGIE) 3

rename
tatsana's version from 2016-11-14 12:32

Section 1

Question Answer
Psychické jevyzahrnuje 3 p. kategorie
1. p. procesyrelativně kratké p. děje
2. p. stavydéle než p. procesy
3. p. vlastnostirelativně stalý způsob reagování člověka v podobných situacích
1. p. procesypoznavácí, pamětóvé, motivační
2. p. stavynálady (citové stavy) stavy pozorností (soustředění či rozptylení)
3. p. vlastnostischopnosti, temperament, rysy, charakter
memorize

Section 2

Question Answer
1. p. procesypoznavácí, pamětóvé, motivační
A. poznavácívnímání, představy, fantazie, řeč a myšlení
Vnímání = percepceVýsledky vnímání jsou počitky / ощуще́ние a vjemy - восприя́тие
vazbareceptor + nerv + mozek
představyobraz předmětu, který obvykle nedovedeme popsat a vyjádřit slovy
vzpominky představy minulých skutečností
fantaziekombinování různých představ které vytváří představy relativně nové
řečzpůsob vyjadření myšlení
myšlenísouhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností
B. pamětóvémožnost zapamatovat určitý jev, uchovat a znovu si jej vybavit reproducirovat
C. motivačníto co nas pobízí k jednání (potřeby, zájmy, ideály hodnoty)
memorize

Section 3

Question Answer
2. p. stavynálady (citové stavy) a stavy pozorností (soustředění či rozptylení)
pozornostsoustředění koncentraci p. činnosti (bezděčná a záměrná)
emoceprožitky určité situaci kratkodobé (afekt)
citydlouhodobé (nálada a vašen)
memorize

Section 4

Question Answer
3. p. vlastnostiprvky schopnost, temperament, rysy, charakter
schopnostzáklad vloha, intelegence + prace
temperament (4)soubor vlastnosti k prožívání situace i projevy chování
rysyosobnosti člověka (při hodnocení se využivá bipolarní škal)
charakterjednání člověka podle všeobecných přijatých norem, ovlivnen výchovou, sebehodnocením a temperamentem
memorize