Create
Learn
Share

ZSV (PSYCHOLOGIE) 2

rename
tatsana's version from 2016-11-14 10:58

Section 1

Question Answer
základní metody psychologiezpůsob zkoumání reality (myšlenkové operace)
analýzarozkládání celku na jednotlivé části
syntézasložení části na smysluplný celek
srovnáváníhledání shod a rozdílů mezi jevy
tříděníčlenění jevů na základě výsledku srovnání
zobecněníhledání společných vlastností jevů
abstrakceodhlednutí od detailů ve prospěch celku
konkretizaceopak abstrakce, důraz na detaily
indukcena základě jednotlivého se vyvozuje obecné
dedukceod obecných k jednotlivým úsudkům
memorize

Section 2

Question Answer
Člověk jako osobnost– psychologie osobnosti
determinanty lidské psychikyvnější a vnitřní vlivy
vnější determinanty= Sociální determinace
vnitřní determinanty= Biologická determinace
Biologická determinacedědičnost, nervova soustava, kosterně svalová soustava, žlázami s vnitřní sekrecí vylučujícími hormony přímo do krve
Sociální determinaceurčená sociálním prostředím (rodina, společenské normy, kultura, kamaradi jiné vztahy mezi lidmi)
memorize

Section 3

Question Answer
etapy vývoje osobnostiprostřednictvím zrání (biologický proces) a učení (interakce jedince s prostředím)
vývojové změnyevoluční (zlepšování koordinace) a involuční (zhoršování zraku)
etapy / období9
prenatálnícca 9 kalendarních měsicu
kojenecké od narození do 1 roku
batolecí zhruba 1 rok - 3 let
předškolní věk3-6 let
mladší školní věk6-11 let
statší školní věk11-15 let
adolescence15-18/23 let
dospělost18/23 - 60 let
stáří rané od 60-75 let, pravé od 75 let
memorize

Section 4

Question Answer
poruchy vývoje osobnostiopozděný vývoj či narušený
poruchy vývoje osobnostipři narozením či těsně potom a sekundarní
poruchy vzniklé poškozením mozku oligofrenie, epilepie, dětská mozková obrna, lehka mozková dysfunkce
specifické poruchy učení úraz či výsledek vlivu vnějšího okolí
specifické poruchy učení dyslexie - čtění, dysgrafie - psání, dyskalkulie, vlčí děti
memorize

Section 5

Question Answer
základní typy zátěžových situacístres, frustrace a deprivace
stresnegativní distres a pozitivní eustres
fázy3
1 poplachová setkání s překážkou
2 fáze rezistenceobranná nebo pasivní reakce
3 fáze vyčerpáníunava
dlouhý stresneuroz/ civilizační choroby
zvládnutí stresuodstranění stresoru, změna reakci na stresory a vytvoření větší odolností
frustracesituace, kdy nelze dosahnout vytyčeného cíle
deprivacestrádání či nědostátek něčeho, co organismus potřebuje
Duševní hygiena(psychohygiena)věda jak si chránit a upevňovat duševní zdraví (zdravý životní styl, joga/relaxace)
memorize

Section 6

Question Answer
obranné mechanizmy6
kompenzacenedosažitelnost jednoho cíle je kompenzována cílem dosažitelným
racionalizacesnaha racionalně vysvětlit neúspěch
fantazievymyšlená realita
projekcepřipis svého čínu jiným
regresesestup na nižší úroven psychického vývoje
agresefyzická či autoagrese
memorize