Create
Learn
Share

ZSV (PSYCHOLOGIE) 1

rename
tatsana's version from 2016-11-14 12:34

Section

Question Answer
Psychologie jako vědní disciplína
psychologievěda o psychickém životě (člověka)
objekt psyhologiepsychika a psychické procesy a stavy
psychologické disciplínyhlavní a aplikační
vědecká etapapo roce 1879 (založena první psychologická laboratoř v Lipsku) Wilhelmem Wundtem
hlavní (všeobecnější charakter)4
aplikační (spojená s jednotlivými oblastmi lidských činností)(pedagogická P, klinická P = duševní nemocí, poradenská P - porady pro volbu povolání)
1. vývojovávývoj lidské psychiky
2. socialnístuduje člověka v kontextu jeho vztahů k jiným lidem i skupinám
3. psyhopatologiestuduje odchylky od normy psychického života
4. obecná zákonitost duševního života člověka
p teoriebehaviorismus, psychoanalýza, humanistická P, transpersonální P
BehaviorismusJohn Watson (zakladatel), Tolman (pokusy na krysách v bludiště)
Behaviorismusvěda o chování
BehaviorismusChování je výsledkem vztahu Stimul → Černá skříňka (Black Box) → Reakce
PsychoanalýzaSigmund Freud, Carl Jung
Humanistická PMaslow (hierarchie potřeb)
Transpersonální PStanislav Grof, rozšířené vědomí
hierarchie potřebnižší (bezpečí,fyziologická), výšší (lasky, ucty), sebeaktualizace (seberealizace)
Sigmund FreudLidská psychika podle Freuda sestává ze tří vrstev:
tří vrstvyvědomí, předvědomí (obsahuje zapomenuté), nevědomí (mimo oblast uvědování)
Strukturální model psychikyid ( iracionální, nebere ohled na realitu), ego (se řídí principem reality) a superego (vzniklo v průběhu socializace z konfliktů dítě versus autorita)
Carl Jungdle nej osobnost složena z 4 podsystémů
4 podsystémyosobní nevědomí (zapomenuté z vědomí), kolektivní nevědomí (zdědělené nevědomí po předcích), Ego (osobní identita jedince) a Já (podsata)
memorize

Recent badges