Create
Learn
Share

ZSV (POLITOLOGIE) 5

rename
tatsana's version from 2016-11-19 20:44

Section 1

Question Answer
ústavazákladní zákon státu, stojí na vrcholu právního řadu
součásní ústava čr16.12.1992
ústavasestává z preambule a osmi hlav
preambulevyjadřuje české hodnoty, demokracie, ochrana lidských práv
1 hlavazákladní ustanovení = unitarní demokratický + státní symboly
2 hlavamoc zákonadárná
3 hlavamoc výkonná
4 hlavamoc soudní
5 hlavanejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
6 hlavačeská národní banka
7 hlavaúzemní samospráva
8 hlava přehodná a závěrečná ustanovení
NKÚkontroluje hospodaření se státním majetkem, plnění státního rozpočtu
Česká národní banka (ČNB)emituje oběživo, měnová politika, vykonává dohled nad ostatními bankami, členy bankovní rady jmenuje prezident
doplnění klasické dělby moci monetarní moc (banka)
listina základních práv a svoboddokument ochrany lidskych práv, který vychází z mezinárodních úmluv
listina základních práv a svobodobsahuje 6 hlav a 44 článků
memorize

Section 2

Question Answer
Montesquieudělba moci
moc zákonodárná legislativní
moc výkonnáexekutivní
moc soudníjurisdikce
doplnövání mocimoc kontrolní (nejvyšší kontrolní úřad) a moc finanční (centrální banky)
dělby moci doplńuje princip brzd a rovnováh, zabrání koncentraci moci u jedného subjektu
zákonodárná dvoukomorový Parlament
ParlamentPoslanecká sněmovna a Senát
Poslanecká sněmovna200 poslanců na 4 roky (občan, 21 let)
Senát81 senátorů na 6 let (občan, 40 let)
Poslanecká sněmovnavíce právomoci než Senát
Poslanecká sněmovna hlasuje o návrhu zákona ve trojím čtení
výkonnáprezident, vláda, státní zastupitelství
Prezidentvolen na společné schůzi obou komor Parlamentu na 5 let max. 2krát po sobě
Prezidentzpůsobilý k právním úkonům občan starší 40 let
Vláda Předseda (Prezident jmenuje), místopředseda a ministři
soudníÚstavním soudem a soustavou soudů
Ústavní soudsidlí v Brně, sestává z 15 soudců jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu
soustava soudů okresní (obvodní ve Praze, městský v Brně), krajské (městký soud ve Praze), vrchní, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud
memorize

Section 3

Question Answer
sofokracievláda moudrých
Hobbesválka všech proti všem
živelná katastrofastihijnaya
sńatekbrak
ČeskoČechia, Morava a Slezska
francouzská revolucie1789
oběživooborotnye sredstva = deńgi
svoboda končí tamkde začiná svoboda druhého
akutníneotlozhny
Všeobecná deklarace lidských práv1948
úmluvakonventsija
Mezinárodní pakt o hospodařských, sociálních a kulturnich právech1966
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech1966
Opční Protokol
příslibobeshanie
odumíráníotmiranie
memorize

Section 4

Question Answer
domáhání se ohrany lidských práv a svobodvnitřní státní, mezinárodní organizace a nevládní mezinárodní organizace
vnitřní státnístižnost nadřízenému orgánu, žaloba k českému soudu, ombudsman (veřejný ochránce práv), masmédií
mezinárodní organizace 1. Evropská komíse pro lidská práva a 2.Evropský soud pro lidská práva (štrasburk)
3. Evropský soudní dúrLucemburk
4. Evropský ombudsman
nevládní mezinárodní organizaceAmnesty International, jiné
Druhy politických stranpravice a levice
pravicestát musí mít co nejméně funkci, pouze obrannou
levicevíce zásahů státu do ekonomiky, zdravotnictví, školství a kultury
memorize

Recent badges