Create
Learn
Share

ZSV (POLITOLOGIE) 15

rename
tatsana's version from 2016-11-19 16:39

Section 1

Question Answer
státforma organizace liské společnosti
prvky státuohraničené území, obyvatelstvo, státní organizace s možnostmí sankcemi
statní suverenitaneomezená moc rozhodovat o vnitřních záležitostech státu
typ státu / podle způsobu výběru nejvyšších orgánů1. monarchie 2. republika
formy vlády / podle povahy režimu1. demokracie 2. autoritativní režimy
podle územn+spávního členění1. unitární státy 2. federace 3. konfederace
monarchiedědičná a doživotní vláda panovníka
typy monarchieabsolutní (moc má panovník), stavovska (moc má šlechta a duchovenstvo), konstituční (panovník omezen ústavou), parlamentní (moc má parlament, panovník je spiš sýmbolem)
republikapředstavitelé jsou voleni na časové omezené období, hlavou státu je obvykle prezident
typy republikyprezidentská (vláda je odpovědná prezidentovi), parlamentní (vláda se zodpovidá parlamentu), smíšená (prezident má velké pravomoci, vláda se zodpovídá parlamentu), kancleřská (silné postavení předsedy vlády)
demokracierespektuje lidská práva
unitární státy mají jedinou vládu, politický systém
federacemají dvě úrovně vlády, politického systému = federální a státní
konfederacesmluvní sdružení (spolupráci) suverenních státu
memorize

Section 2

Question Answer
ČRparlamentská demokrtická unitarná republika
české státní symboly7
1. velký státní znakčtvereční štít, střibný dvouocasý lev, šachovaná moravská orlice, černá slezská orlice
2. malý státní znak střibný dvouocasý lev
3. státní barvybílá, červená a modrá
4. státní vlajkapřijata v roce 1920
5. vlajka prezidenta republikypravda vítezí
6. státní pečetuschovává prezident
7. státní hymnaod r. 1918, Kde domov můj (slova Josef Kajetan Tyl, písen František Škroup)
české politické myšleníJan Hus požadoval svobodu víry, Jiři z Poděbrad integrace evropskych křestänskych panovníků, František Palacký stát na zákldě svobody, humanismus a demokracie, Tomáš Masaryk vzník Československé republiky
memorize

Recent badges