Create
Learn
Share

Zoologie savci popis

rename
drist's version from 2015-05-09 20:47

Section

Question Answer
Savci – MammaliaEndotermie – stálá tělesná teplota (36 – 390C), Tělní pokryv – srst, Vesměs viviparie a výživa mláďat mateřským mlékem, Plicní dýchání – bránice – plochý dýchací sval a předěl břišní a hrudní dutiny, Bikondylní napojení lebky na páteř, 7 krčních obratlů, 6 bederních a 4 křížové, tři středoušní kůstky, spodní čelist je tvořena jedinou kostí (dentale=mandibula) a k lebce je připojená druhotným čelistním kloubem na kosti spánkové, Uzavřený krevní oběh, čtyřdílné srdce, zachován jen levý oblouk aorty
Placentálové – PlacentaliaDlouhý embryonální vývoj v děloze a narození poměrně vyspělého a velkého mláděte, Distální úseky samičích pohlavních cest splývají v nepárovou jednoduchou vaginu
Řád: Zajíci – Lagomorphadlouhé slepé střevo se spirálou, šourek před penisem, neúplný chrup, dva páry horních řezáků, diastema, hypsodontní stoličky
Čeleď: Zajícovití – Leporidaeprotáhlé pohyblivé boltce, zadní končetiny delší než přední končetiny, pětiprsté (malý palec), hluboce rozeklané pysky a dlouhé hmatové chlupy, samice větší než samci, slepé střevo 10 x větší obsah než obsah žaludku, varlata sestupují z břišní dutiny jen v době rozmnožování
Řád: Hlodavci – RodentiaKrátké tří až pětiprsté končetiny – zakrnělý palec, Dlouhá střeva, obvykle několik vrhů ročně, typická úprava chrupu - zpravidla 22 zubů, chybějí špičáky a někdy i třenové zuby – diastema, řezáky stále dorůstají a mají sklovinu jen na vnější straně
Čeleď: Plchovití – Gliridaevětšinou huňatý ocas – snadno se z něj stáhne kůže, zadní nohy pětiprsté, přední čtyřprsté, jemné prsty s ostrými drápky, masité polštářky na chodidlech – adaptace na stromový způsob života, 20 zubů, stoličky s kořeny, nemají slepá střeva (jako jediní hlodavci), živí se hlavně semeny, plody a drobnými živočichy, v mírném klimatu – zimní spánek
Čeleď: Veverkovití – Sciuridaepřední čtyřprsté a zadní pětiprsté končetiny, 20 – 22 zubů, stromové, polostromové a pozemní tvorové
Čeleď: Bobrovití – CastoridaePětiprsté končetiny, zadní – plovací blány mezi prsty, Trvalý pobyt ve vodě - uzavíratelné nozdry a zvukovody, 20 zubů, mohutné řezáky s oranžovou sklovinou, živí se kůrou a mladými větvemi listnatých dřevin
Čeleď: Tarbíkovití – Dipodidaevzezření malých myšovitých hlodavců, prodloužené zadní nohy, vnější prsty pětiprsté zadní končetiny jsou viditelně posunuty dozadu, nedokonalé lícní torby, ocas výrazně delší než tělo, 16 – 18 zubů
Čeleď: Myšovití – MuridaeDelší pětiprsté zadní nohy než čtyřprsté přední, Dlouhý, vesměs šupinatý ocas, většinou nidikolní mláďata, 16 zubů, stoličky s kořeny, nověji jsou do této čeledi zahrnovány čeledi křečkovitých a hrabošovitých
Čeleď: Křečkovití – Cricetidaepřední i zadní končetiny – 5 prstů (přední palec zakrnělý), 16 zubů, vesměs mimořádně velká plodnost, nověji je tato čeleď řazena jako podčeleď čeledi myšovitých
Čeleď: Hrabošovití – Microtidae16 zubů, hypsodontní stoličky většinou bez kořenů a dorůstají, nověji je tato čeleď řazena jako podčeleď čeledi myšovitých
Řád: Hmyzožravci – Eulipotyphlavesměs protažený, pohyblivý svalnatý čenich, ploskochodci s 5 prsty na předních i zadních nohách, 32 – 48 zubů, s věkem se obrušují, aktivita za šera a v noci
Čeleď: Ježkovití – Erinaceidaepokryv těla vesměs bodlinatý
Čeleď: Rejskovití – SoricidaeŠpičatý čumáček, malé oči a uši ukryté v srsti, 26 – 32 zubů, u některých červeně pigmentované, Řezáky směřují dopředu, Převážně hmyzožraví, Velmi vysoký metabolismus, aktivita i v zimě
Čeleď: Krtkovití – Talpidaepodzemní způsob života, mohutné lopatovité přední končetiny, redukované oči
Řád: Letouni – Chiropterapřední končetiny přeměněny v létací aparát, mezi prsty, zadníma nohama a ocasem kožovitá blána, v klidu podél těla, volný palec s drápem, Zadní končetiny (4 volné prsty a ostruha) zakloubeny opačně než u ostatních savců, slouží k zavěšování, Částečně odlehčené kosti, Echolokace, Noční aktivita, Řízená hypotermie (i během krátkého denního odpočinku), Dlouhověkost (až 40 let)
Čeleď: Vrápencovití – RhinolophidaeŠpičaté boltce bez ušních víček , Bohatě členěný blanitý výrůstek tvaru podkovy na čenichu – usměrňuje ultrazvuk vydávaný nosem, Výkonný sonar – jemnější vnímání, Při odpočinku visí na stěnách, během zimního spánku se překrývají létací blánou
Čeleď: Netopýrovití – VespertilionidaeČenich a nozdry bez blanitého výrůstku, boltce s ušními víčky, Ultrazvuk vydávají pootevřenou tlamou, Stálí, přelétaví i tažní
Řád: Sudokopytníci – Artiodactylana předních i zadních nohách nesou dva využívané prsty (3. a 4.) kopyta a mezi nimi probíhá osa končetiny, 2. a 5.prst většinou méně vyvinuty (paspárky), jednoduchý či složený žaludek, není slepé střevo, časté rohy či parohy, 30 – 44 zubů, horní řezáky a špičáky vesměs chybějí, dolní špičáky podobné řezákům
Podřád: Nepřežvýkaví – NonruminantiaVýrazně rozlišený úplný chrup se špičáky (mohou přerůstat v kly), Bunodontní stoličky, Jednoduchý žaludek
Čeleď: Prasatovití – Suidaehlavní smysly: hmat, čich a sluch, všežravci, jednoduchý žaludek – předžaludková a žláznatá část, stále dorůstající špičáky (větší u samců), 34 – 44 zubů, společenský způsob života – tlupy, staří samci – samotáři
Podřád: Přežvýkaví – Ruminantiažaludek má čtyři části – tři předžaludky (bachor, čepec, kniha) a jeden žaludek (slez), velmi dlouhé tenké střevo, 28 – 34 zubů bez horních řezáků a často i špičáků, srůst záprstních a zánártních kostí 3. a 4. prstu – kost kanonová (kanon) – zpevnění, 2. a 5. prst velmi slabé (paspárky), samcům trvale sestupují varlata do šourku, 2 páry mléčných žláz – vemeno, vesměs polygamní, herbivoři – spásači a okusovači
Čeleď: Jelenovití – Cervidae vesměs každoročně obnovované kostěné parohy u samců (u sobů i samice), jediná kanonová kost (srůst záprstních a zánártních kostí 3. a 4. prstu), u 2. a 5. prstu zadní končetiny zcela vymizely a u přední končetiny jsou výrazně omezeny, chybí žlučník, 2 páry mléčných bradavek, mláďata většinou skvrnitá, latentní gravidita, 32 nebo 34 zubů, dolní špičáky se podobají řezákům a mají stejnou funkci, stoličky selenodontní nebo brachydontní
Čeleď: Turovití – Bovidaerohy – stále dorůstající rohovinové pouzdro (toulec) na kostěném výběžku čelní kosti - vesměs obě pohlaví, zachován většinou jen 3. a 4. prst, jejichž poslední články jsou pokryty rohovinou – tvar kopyt (paznehty, spárky), výjimečně je zachován rudimentární 2. a 5. prst – většinou zcela vymizely, 30 – 32 zubů, vymizely horní řezáky a špičáky, stoličky většinou selenodontní, žlučník většinou vytvořen, 1 – 2 páry bradavek
Podřád: Pozemní šelmy – Fissipediapřední končetiny čtyřprsté, zadní pětiprsté, prsty se srpovitými drápy, úplný chrup, P4 a M1 přeměněny v trháky, jednoduchý žaludek, krátké střevo
Čeleď: Kočkovití – Felidaeveliké oči směřující dopředu, stereoskopický a barevný zrak, přídatná vrstva v oku (tapetum lucidum) – zlepšuje vidění za šera, hlavní smysly: zrak, ale i sluch, čich a hmat (hmatové chlupy), vesměs zatažitelné drápy, nejvýše 30 zubů, hlavně k zabíjení a střihání soust, krátké slepé střevo, vesměs masožraví
Čeleď: Psovití – Canidaeprstochodci, nezatažitelné drápy, téměř nemají potní žlázy, hlavní smysly: čich a sluch, často vysoce organizované smečky
Čeleď: Medvědovití – UrsidaeNejvětší žijící šelmy, Přední i zadní končetiny pětiprsté v velkými, zahnutými a nezatažitelnými drápy, Hlavní smysly: čich a sluch, Chybí slepé střevo, 32 – 42 zubů, bunodontní stoličky – všežravost, některé druhy – v zimě nepravý spánek
Čeleď: Lasicovití – Mustelidaevětšinou protáhlé tělo na krátkých pětiprstých končetinách, nezatažitelné drápy, samci bývají větší než samice, nemají slepé střevo, protáhlá lebka, 28 – 38 zubů, malé řezáky a třenové zuby, dlouhé špičáky
memorize

Recent badges