Create
Learn
Share

Zoologie ryby popis

rename
drist's version from 2015-05-13 21:29

Section

Question Answer
Mihule – PetromyzontidaPatří mezi kruhoústí – Cyclostomata Výhradně vodní, dýchají žábrami, Všechny žaberní oblouky slouží původní funkci,7 žaberních štěrbin ústí do žaberních váčků, chybí kožní kostra včetně šupin, Vývoj přes larvální stádium – minoha – ústa podkovovitého tvaru bez zubů a jazyka, bez očí, Po rozmnožení umírá
Jeseteřipatří mezi Chrupavčití – Chondrostei, Chrupavčitá kostra, předchůdci měli dobře osifikovanou kostru, Vesměs ganoidní šupiny, Většina jeseterů žije v moři a ke tření plave do sladkých vod, méně trvale sladkovodních, Ocasní ploutev je heterocerkní (nestejnocenná).
Řád: Holobřiší – Anquilliformesšupiny chybějí nebo jsou zanořeny v kůži, nepřímý vývoj přes larvu – leptocefalové stádium, u řady druhů ichthyotoxiny (poškozují erythrocyty - jedovaté), nemají břišní a někdy i hřbetní ploutev, Katadromní migrace (migrace ze sladké vody do mořské)
Řád: Máloostní – Cypriniformes Weberovo ústrojí, plynový měchýř spojen se střevem, Vesměs chybí tuková ploutvička
Čeleď: Kaprovití – Cyprinidae požerákové zuby na 5. žaberním oblouku vyrůstají nanejvýše ve 3 řadách, převážně všežravci, vzácně dravci a jinak specializovaní, hořavka žije v symbióze se škeblemi
Čeleď: Sekavcovití – Cobitidaeprotáhlé tělo, žijí při dně, u oka vztyčitelný trn
Čeleď: Mřenkovití – Balitoridaeprotáhlé tělo s plochým břichem, živí se drobnými živočichy dna
Řád: Sumci – SiluriformesČasto tuková ploutvička, Zdržují se v šeru
Čeleď: Sumečkovití – IctaluridaeSladkovodní, původně jen v Severní a Střední Americe, vysazeni i jinde na svět, Holé tělo, Kolem úst 8 vousků čnících vpře, Tuková ploutvička
Čeleď: Sumcovití – Siluridaetuková ploutvička chybí, kolem úst 2 – 3 páry vousků
Řád: Štiky – Esociformesprotáhlé tělo, bez tukové ploutvičky, cykloidní šupiny
Řád: Lososi – Salmoniformesanadromní tahy (do sladkovodních řek – chemická paměť), válcovité tělo, drobné šupiny, na hlavě nejso, tuková ploutvička, živí se dravě
Řád: Hrdloploutví – Gadiformesbřišní ploutve umístěny pod nebo před prsními ploutvemi, Plynový měchýř není spojen s jícnem
Řád: Volnoostní – Gasterosteiformesplynový měchýř – není spojen se střevem, na bocích kostěné štítky, samci staví hnízdo a starají se o jikry
Řád: Ropušnice (Scorpaeniformes)velké oči na vrchu velké hlavy, holé tělo, vzácněji šupiny
Čeleď: Okounkovití – Centrarchidaeploutev na hřbetě rozdělená na dvě části (zadní je vyšší), při tření staví hnízda a chrání jikry
Čeleď: Okounovití – Percidaena hřbetě znatelně oddělené 2 ploutve, přední se všemi tvrdými paprsky, většinou dravci
Čeleď: Hlaváčovití – Gobiidaenápadné výrůstky na hlavě
Obojživelníci – LissamphibiaAlveolární slizové a jedové žlázy, Ztráta některých kostních elementů lebky, její zploštění a zkrácení, Vytvořena buď žebra nebo hrudní kost, ale nikdy uzavřený hrudní koš, Mají vnitřní I vnější nozdry, Mají larvální stadium
Řád: Ocasatí – Caudataválcovité tělo a krátká žebra, dlouhý ocas, dva páry srovnatelně dlouhých končetin, Chybí ušní bubínek, Většinou vnitřní oplození pomocí spermatoforu, Zpravidla oviparie, vzácně ovoviviparie (rozmnožování pomocí vajec, vzácně vejcoživorodost), Dravé larvy s vnějšími žábrami, U řady forem neotenie (rozmnožování v larválním stadiu)
Čeleď: Mlokovití – Salamandridaesuchozemské a živorodé, rovněž převážně vodní se sklony k neotenii, larvy se čtyřmi páry žaberních štěrbin, mloci živorodí (ovoviviparie), čolci kladou vajíčka na vodní rostliny
Řád: Žáby - Anura Žebra vesměs chybí, Vyvinutý ušní bubínek, Oplození zpravidla vnější, Vodní larvy bez vnějších žaber
Čeleď: Kuňkovití – DiscoglossidaePlochý, okrouhlý a málo pohyblivý jazyk
Čeleď: Blatnicovití – Pelobatidaehrabavé žáby s krátkýma nohama, ostrý patní hrbol, noční lovci, při páření samci uchopují samci samičky před předníma nohama, svislá, roztažitelná zornička
Čeleď: Ropuchovití – Bufonidaevodorovná zornička tvaru elipsy, po stranách hlavy za očima – velké příušní jedové žlázy, vychlípitelný jazyk, dimorfismus, vajíčka jsou kladena v dlouhých šňůrách do vody
Čeleď: Rosničkovití – HylidaeVajíčka většinou do vody
Čeleď: Skokanovití – Ranidaevymrštitelný jazyk – přirostlý jen vpředu, dobře skáčou a plavou, vnitřní vokální vaky (rezonátory)
Blanatí – AmniotaVelké terestrické vejce, zvětšení žloutku a pevný obal (skořápka), vytvoření močového měchýře, zánik vodního stádia larvy, Prsty s drápy, povrch těla tvoří rohovinové šupiny,Tropibazická lebka s jedním velkým konvexní týlní hrbolem, Vytvoření třetího víčka ve vnitřním koutku oka (membrana nictitans), Trávicí trubice s jedním nebo dvěma slepými střevy, oddělování tělního a plicního oběhu krve, Ztráta segmentálního charakteru ledvin, funkční ledvinou je metanefros s vlastním vývodem, ureterem. Konečným produktem metabolismu dusíku je primárně kyselina močová, Vznik samčího nepárového pářícího orgánu.
Plazi – ReptiliaPřevážně ektotermní, neboť k udržování tělesné teploty využívají energii přijatou z prostředí, Kůže silně rohovatí a je obvykle kryta epidermálními šupinami nebo krunýři, kožní žlázy jsou vzácné, Vylučovacím orgánem je pravá ledvina, metanefros, plazi jsou zpravidla vejcorodí, obvykle o vejce a mláďata dále nepečují.
Želvy – TestudinesKostěný krunýř (dozální část – karapax, ventrální část – plastron) kryjí rohovinové štítky, Nepárový penis, Oviparie, všežraví
Čeleď: Ještěrkovití – Lacertidae Párový kopulační orgán (penis a hemipenis), Břišní šupiny znatelně větší než hřbetní, Denní aktivita, Rozeklaný jazyk, Většinou oviparní
Čeleď: Slepýšovití – AnguillidaePárový kopulační orgán (penis a hemipenis), protáhlé tělo s částečně nebo zcela redukovanými končetinami, lámavý ocas (autotomie)
Hadi – SerpentesPáteř s více než 200 obratli, Zpravidla jedna řada velkých příčně rozšířených břišních šupin. absence ušního otvoru a zakrnělé střední ucho, chybí temenní oko, Srostlá průhledná oční víčka, zornička svislá nebo kruhová, Volné spojení čelistí s lebkou (streptostylie) – možnost polykání velké kořisti, Redukce nebo absence levé plíce, Většinou oviparní, ale i ovoviviparní až viviparní
Čeleď: Užovkovití – Colubridaehlava pokryta velkými pravidelnými štítky, kulatá zornička, zadní jedové zuby, většinou oviparie
Čeleď: Zmijovití – Viperidaesvislá zornička, většinou ovoviviparie a viviparie, jed způsobuje rozklad tkání, rozpad krvinek a krvácení
memorize

Recent badges