Create
Learn
Share

Zoologie ryby celedi

rename
drist's version from 2015-05-09 12:14

Section

Question Answer
Čeleď: Mihulovití - Petromyzontidae Mihule
Čeleď: Jeseterovití - Acipenseridae Jeseter
Čeleď: Úhořovití - Anquillidae Úhoř
Čeleď: Kaprovití – Cyprinidae Karas, Kapr, Bolen, Cejn, Hořavka
Čeleď: Sekavcovití – Cobitidae Sekavec
Čeleď: Mřenkovití – Balitoridae Mřenka
Čeleď: Sumečkovití – Ictaluridae Sumeček
Čeleď: Sumcovití - Siluridae Sumec
Čeleď: Štikovití - Esocidae Štika
Čeleď: Lososovití - Salmonidae Losos, pstruh, síh, lipan
Čeleď: Treskovití – Gadidae Mník
Čeleď: Koljuškovití – Gasterosteidae Koljuška
Čeleď: Vrankovití – Cottidae Vranka
Čeleď: Okounkovití – Centrarchidae Okounek
Čeleď: Okounovití - Percidae Okoun, candát, drsek
Čeleď: Hlaváčovití – Gobiidae Hlavačka
Čeleď: Mlokovití – Salamandridae Mlok, čolek
Čeleď: Kuňkovití - Discoglossidae Kuňka
Čeleď: Blatnicovití – Pelobatidae Blatnice
Čeleď: Ropuchovití – Bufonidae Ropucha
Čeleď: Rosničkovití – Hylidae Rosnička
Čeleď: Skokanovití – Ranidae Skokan
Čeleď: Emydovití – Emydidae Želva
Čeleď: Ještěrkovití – Lacertidae Ještěrka
Čeleď: Slepýšovití – Anguillidae Slepýš
Čeleď: Užovkovití – Colubridae Užovka
Čeleď: Zmijovití – Viperidae Zmije
memorize

Recent badges