Create
Learn
Share

Zoologie - rady

rename
drist's version from 2015-05-08 21:01

Section

Question Answer
Čeleď: Mihulovití - Petromyzontidae Řád: Mihule - Petromyzontida
Čeleď: Jeseterovití - Acipenseridae Řád: Jeseteři - Acipenseriformes
Čeleď: Úhořovití - Anquillidae Řád: Holobřiší - Anquilliformes
Čeleď: Kaprovití – Cyprinidae Řád: Máloostní - Cypriniformes
Čeleď: Sekavcovití – Cobitidae Řád: Máloostní - Cypriniformes
Čeleď: Mřenkovití – Balitoridae Řád: Máloostní - Cypriniformes
Čeleď: Sumečkovití – Ictaluridae Řád: Sumci - Siluriformes
Čeleď: Sumcovití - Siluridae Řád: Sumci - Siluriformes
Čeleď: Štikovití - Esocidae Řád: Štiky - Esociformes
Čeleď: Lososovití - Salmonidae Řád: Lososi - Salmoniformes
Čeleď: Treskovití – Gadidae Řád: Hrdloploutví - Gadiformes
Čeleď: Koljuškovití – Gasterosteidae Řád: Volnoostní - Gasterosteiformes
Čeleď: Vrankovití – Cottidae Řád: Ropušnice (Scorpaeniformes)
Čeleď: Okounkovití – Centrarchidae Řád: Ostnoploutví - Perciformes
Čeleď: Okounovití - Percidae Řád: Ostnoploutví - Perciformes
Čeleď: Hlaváčovití – Gobiidae Řád: Ostnoploutví - Perciformes
Čeleď: Mlokovití – Salamandridae Řád: Ocasatí – Caudata
Čeleď: Kuňkovití - Discoglossidae Řád: Žáby - Anura
Čeleď: Blatnicovití – Pelobatidae Řád: Žáby - Anura
Čeleď: Ropuchovití – Bufonidae Řád: Žáby - Anura
Čeleď: Rosničkovití – Hylidae Řád: Žáby - Anura
Čeleď: Skokanovití – Ranidae Řád: Žáby - Anura
Čeleď: Emydovití – Emydidae Řád: Želvy – Testudines
Čeleď: Ještěrkovití – Lacertidae Řád: Šupinatí – Squamata
Čeleď: Slepýšovití – Anguillidae Řád: Šupinatí – Squamata
Čeleď: Užovkovití – Colubridae Řád: Šupinatí – Squamata
Čeleď: Zmijovití – Viperidae Řád: Šupinatí – Squamata
Čeleď: Tetřevovití – Tetraonidae Řád: Hrabaví - Galliformes
Čeleď: Bažantovití – Phasianidae Řád: Hrabaví - Galliformes
Čeleď: Kachnovití – Anatidae Řád: Vrubozobí - Anseriformes
Čeleď: Potáplicovití - Gaviidae Řád: Potáplice - Gaviiformes
Čeleď: Potápkovití – Podicipedidae Řád: Potáplice - Gaviiformes
Čeleď: Kormoránovití – Phalacrocoracidae Řád: Veslonozí - Pelecaniformes
Čeleď: Volavkovití - Ardeidae Řád: Brodiví - Ciconiiformes
Čeleď: Ibisovití – Threskiornithidae Řád: Brodiví - Ciconiiformes
Čeleď: Čápovití – Ciconiidae Řád: Brodiví - Ciconiiformes
Čeleď: Orlovcovití – Pandionidae Řád: Dravci - Falconiformes
Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae Řád: Dravci - Falconiformes
Čeleď: Sokolovití – Falconidae Řád: Dravci - Falconiformes
Čeleď: Tenkozobcovití – Recurvirostridae Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii
Čeleď: Dytíkovití – Burhinidae Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii
Čeleď: Kulíkovití – Charadriidae Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii
Čeleď: Slukovití – Scolopacidae Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii
Čeleď: Rackovití – Laridae Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Rackové - Lari
Čeleď: Rybákovití – Sternidae Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Rackové - Lari
Čeleď: Chřástalovití – Rallidae Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes
Čeleď: Jeřábovití – Gruidae Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes
Čeleď: Dropovití – Otitidae Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes
Čeleď: Holubovití – Columbidae Řád: Měkkozobí - Columbiformes
Čeleď: Kukačkovití – Cuculidae Řád: Kukačky - Cuculiformes
Čeleď: Sovovití – Tytonidae Řád: Sovy - Strigiformes
Čeleď: Puštíkovití – Strigidae Řád: Sovy - Strigiformes
Čeleď: Lelkovití – Caprimulgidae Řád: Lelkové - Caprimulgiformes
Čeleď: Rorýsovití - Apodidae Řád: Svišťouni - Apodiformes
Čeleď: Ledňáčkovití – Alcedinidae Řád: Srostloprstí - Coraciiformes
Čeleď: Vlhovití – Meropidae Řád: Srostloprstí - Coraciiformes
Čeleď: Dudkovití – Upupidae Řád: Srostloprstí - Coraciiformes
Čeleď: Datlovití – Piciformes Řád: Šplhavci - Piciformes
Čeleď: Skřivanovití – Alaudidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Vlaštovkovití – Hirundinidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Konipasovití – Motacillidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Ťuhýkovití – Laniidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Brkoslavovití – Bombycillidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Skorcovití – Cinclidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Střízlíkovití – Troglodytidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Pěvuškovití – Prunellidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Drozdovití – Turdidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Sýkořicovití – Panuridae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Lejskovití – Muscicapidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Mlynaříkovití – Aegithalidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Moudivláčkovití – Remizidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Sýkorovití – Paridae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Brhlíkovití – Sittidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Šoupálkovití – Certhiidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Strnadovití – Emberizidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Snovačovití – Ploceidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Špačkovití – Sturnidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Žluvovití – Oriolidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Krkavcovití – Corvidae Řád: Pěvci Passeriformes
Čeleď: Zajícovití – Leporidae Řád: Zajíci - Lagomorpha
Čeleď: Plchovití – Gliridae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Veverkovití – Sciuridae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Bobrovití – Castoridae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Tarbíkovití – Dipodidae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Myšovití – Muridae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Křečkovití – Cricetidae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Hrabošovití – Microtidae Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Ježkovití – Erinaceidae Řád: Hmyzožravci - Eulipotyphla
Čeleď: Rejskovití – Soricidae Řád: Hmyzožravci - Eulipotyphla
Čeleď: Krtkovití – Talpidae Řád: Hmyzožravci - Eulipotyphla
Čeleď: Vrápencovití – Rhinolophidae Řád: Letouni - Chiroptera
Čeleď: Netopýrovití – Vespertilionidae Řád: Letouni - Chiroptera
Čeleď: Prasatovití – Suidae Řád: Sudokopytníci - Artiodactyla, Podřád: Nepřežvýkaví - Nonruminantia
Čeleď: Jelenovití – Cervidae Řád: Sudokopytníci - Artiodactyla, Podřád: Přežvýkaví - Ruminantia
Čeleď: Turovití – Bovidae Řád: Sudokopytníci - Artiodactyla, Podřád: Přežvýkaví - Ruminantia
Čeleď: Kočkovití – Felidae Řád: Šelmy - Carnivora
Čeleď: Psovití – Canidae Řád: Šelmy - Carnivora
Čeleď: Medvědovití – Ursidae Řád: Šelmy - Carnivora
Čeleď: Lasicovití – Mustelidae Řád: Šelmy - Carnivora
memorize

Recent badges