Create
Learn
Share

Zoologie - ptaci rady - druhy

rename
drist's version from 2015-05-09 16:21

Section

Question Answer
Řád: Hrabaví - Galliformes Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Řád: Hrabaví - Galliformes Tetřev hlušec (T. urogallus)
Řád: Hrabaví - Galliformes Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Řád: Hrabaví - Galliformes Koroptev polní (Perdix perdix)
Řád: Hrabaví - Galliformes Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Řád: Hrabaví - Galliformes Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Labuť velká (Cygnus olor)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Husa polní (Anser fabalis)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Husice liščí (Tadorna tadorna)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Čírka obecná (A. crecca)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Kachna divoká (A. platyrhynchos)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Kopřivka obecná (A. strepera)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Lžičák pestrý (A. Clypeata
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Polák velký (Aythya ferina)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Hohol severní (Bucephala clangula)
Řád: Vrubozobí - Anseriformes Morčák velký (Mergus merganser)
Řád: Potáplice - Gaviiformes Potáplice severní (Gavia arctica)
Řád: Potáplice - Gaviiformes Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Řád: Veslonozí - Pelecaniformes Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Bukač velký (Botaurus stellaris)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
Řád: Brodiví - Ciconiiformes Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Řád: Dravci - Falconiformes Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Řád: Dravci - Falconiformes Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Řád: Dravci - Falconiformes Luňák hnědý (Milvus migrans)
Řád: Dravci - Falconiformes Orel mořský (Haliaetus albicilla)
Řád: Dravci - Falconiformes Moták pochop (Circus aeruginosus)
Řád: Dravci - Falconiformes Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Řád: Dravci - Falconiformes Krahujec obecný (A. nisus)
Řád: Dravci - Falconiformes Káně lesní (Buteo buteo)
Řád: Dravci - Falconiformes Poštolka obecná (Falco tinunculus)
Řád: Dravci - Falconiformes Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
Řád: Dravci - Falconiformes Ostříž lesní (F. subbuteo)
Řád: Dravci - Falconiformes Raroh velký (F. cherrug)
Řád: Dravci - Falconiformes Sokol stěhovavý (F. peregrinus)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Kulík říční (Charadrius dubius)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Bekasina otavní (Gallinago galinago)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Koliha velká (Numenius arquata)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Bahňáci - Charadrii Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Rackové - Lari Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Řád: Dlouhokřídlí - Charadriiformes, Podřád: Rackové - Lari Rybák obecný (Sterna hirundo)
Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes Slípka zelenonohá (Gallinulla chloropus)
Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes Lyska černá (Fulica atra)
Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes Jeřáb popelavý (Grus grus)
Řád: Krátkokřídlí - Gruiformes Drop velký (Otis tarda)
Řád: Měkkozobí - Columbiformes Holub doupňák (Columba oenas)
Řád: Měkkozobí - Columbiformes Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Řád: Kukačky - Cuculiformes Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Řád: Sovy - Strigiformes Sova pálená (Tyto alba)
Řád: Sovy - Strigiformes Výr velký (Bubo bubo)
Řád: Sovy - Strigiformes Výreček malý (Otus scops)
Řád: Sovy - Strigiformes Sovice sněžná (Nyctea scandiaca)
Řád: Sovy - Strigiformes Puštík obecný (Strix aluco)
Řád: Sovy - Strigiformes Sýček obecný (Athene noctua)
Řád: Sovy - Strigiformes Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Řád: Sovy - Strigiformes Kalous ušatý (Asio otus)
Řád: Sovy - Strigiformes Kalous pustovka (A. flammeus)
Řád: Sovy - Strigiformes Sýc rousný (Aegolius funereus)
Řád: Lelkové - Caprimulgiformes Lelek evropský (Caprimulgus europaeus)
Řád: Svišťouni - Apodiformes Rorýs obecný (Apus apus)
Řád: Srostloprstí - Coraciiformes Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Řád: Srostloprstí - Coraciiformes Vlha pestrá (Merops apiaster)
Řád: Srostloprstí - Coraciiformes Dudek chocholatý (Upupa epops)
Řád: Šplhavci - Piciformes Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Řád: Šplhavci - Piciformes Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Řád: Šplhavci - Piciformes Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Řád: Šplhavci - Piciformes Žluna zelená (Picus viridis)
Řád: Šplhavci - Piciformes Datel černý (Dryocopus martius)
Řád: Pěvci Passeriformes Skřivan polní (Alauda arvensis)
Řád: Pěvci Passeriformes Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Řád: Pěvci Passeriformes Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Řád: Pěvci Passeriformes Jiřička obecná (Delichon urbica)
Řád: Pěvci Passeriformes Břehule říční (Riparia riparia)
Řád: Pěvci Passeriformes Konipas horský (Motacilla cinerea)
Řád: Pěvci Passeriformes Linduška lesní (Anthus trivialis)
Řád: Pěvci Passeriformes Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Řád: Pěvci Passeriformes Brkoslav severní (Bombycilla garrulus).
Řád: Pěvci Passeriformes Skorec vodní (Cinclus cinclus).
Řád: Pěvci Passeriformes Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Řád: Pěvci Passeriformes Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Řád: Pěvci Passeriformes Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Řád: Pěvci Passeriformes Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Řád: Pěvci Passeriformes Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Řád: Pěvci Passeriformes Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Řád: Pěvci Passeriformes Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Řád: Pěvci Passeriformes Skalník zpěvný (Monticola saxatilis)
Řád: Pěvci Passeriformes Kos horský (Turdus torquatus)
Řád: Pěvci Passeriformes Drozd kvíčala (T. pilaris)
Řád: Pěvci Passeriformes Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Řád: Pěvci Passeriformes Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Řád: Pěvci Passeriformes Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Řád: Pěvci Passeriformes Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Řád: Pěvci Passeriformes Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Řád: Pěvci Passeriformes Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
Řád: Pěvci Passeriformes Králíček obecný (Regulus regulus)
Řád: Pěvci Passeriformes Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Řád: Pěvci Passeriformes Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Řád: Pěvci Passeriformes Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Řád: Pěvci Passeriformes Sýkora koňadra (Parus major)
Řád: Pěvci Passeriformes Brhlík lesní (Sitta europaea)
Řád: Pěvci Passeriformes Zedníček skalní (Tichodroma muraria).
Řád: Pěvci Passeriformes Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Řád: Pěvci Passeriformes Strnad luční (Miliaria calandra)
Řád: Pěvci Passeriformes Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Řád: Pěvci Passeriformes Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Řád: Pěvci Passeriformes Čížek lesní (C. spinus)
Řád: Pěvci Passeriformes Konopka obecná (C. cannabina)
Řád: Pěvci Passeriformes Čečetka zimní (C. flammea)
Řád: Pěvci Passeriformes Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
Řád: Pěvci Passeriformes Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Řád: Pěvci Passeriformes Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Řád: Pěvci Passeriformes Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Řád: Pěvci Passeriformes Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Řád: Pěvci Passeriformes Vrabec domácí (Passer domesticus)
Řád: Pěvci Passeriformes Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Řád: Pěvci Passeriformes Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Řád: Pěvci Passeriformes Krkavec velký (Corvus corax)
Řád: Pěvci Passeriformes Vrána obecná (C. corone)
Řád: Pěvci Passeriformes Havran polní (C. frugilegus)
Řád: Pěvci Passeriformes Kavka obecná (C. monedula)
Řád: Pěvci Passeriformes Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Řád: Pěvci Passeriformes Straka obecná (Pica pica)
Řád: Pěvci Passeriformes Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
memorize

Recent badges