Create
Learn
Share

Zoologie pevci popis

rename
drist's version from 2015-05-10 11:36

Section

Question Answer
Řád: Srostloprstí – Coraciiformes Les, lesostepi, stepi, blízkost vod, Potrava: masožraví - drobní obratlovci, pozemní a létající hmyz, Krátké nohy, tři přední prsty částečně srostlé, běhák není opeřený, Pestré zbarvení, řídké peří, většinou chybí prachové peří, Nejsou výrazné rozdíly mezi pohlavími, Hnízdí v různých dutinách, krmivá mláďata
Čeleď: Ledňáčkovití – AlcedinidaeVětšinou netažní, Lesy, buš, savana, u vod, Potrava: ryby, jiní drobní obratlovci, hmyz, Krátké a slabé nohy, 3. a 4. prst jsou téměř po celé délce srostlé, Samice a samec se příliš neliší., Hnízdí ve vyhloubených norách nebo dutinách stromů, krmivá mláďata, 1 – 2 hnízdění.
Čeleď: Vlhovití – MeropidaeV mírném pásmu tažní, Otevřená krajina, řídké porosty dřevin, Potrava: létající hmyz, Syndaktylní nohy krátké s malými chodidly, sedají na vyvýšená místa odkud vyhlížejí kořist, Peří nádherně zbarvené, stejné u obou pohlaví, Hnízdí koloniálně nebo jednotlivě v hnízdních norách budovaných ve strmých hlinitých stěnách, mláďata krmivá, 1 hnízdění
Čeleď: Dudkovití – UpupidaeSeverní populace tažné, Otevřená krajina s pastvinami a starými stromy, Potrava: bezobratlí a drobní obratlovci – sbírá je na zemi, Hnízdí jednotlivě v dutinách stromů nebo v hromadách kamení, mláďata krmivá.
Řád: Šplhavci – PiciformesVětšinou stálí, Vesměs porosty dřevin, Potrava: bezobratlí živočichové, plody a semena, Šplhavá (zygodaktylní) noha se silnými drápy, Velmi dlouhá jazylka a protažený pohyblivý jazyk, Hnízdí jednotlivě v dutinách stromů nebo zemních děrách, mláďata krmivá
Čeleď: Datlovití – PiciformesVětšinou stálí, Nejrůznější lesy, porosty křovin, step, kulturní krajina, Potrava: převážně hmyz žijící pod kůrou stromů nebo ve dřevě, ale i v zemi, plody a semena, Peří často výrazně vzorované, pohlaví se liší, Hnízdí jednotlivě v dutinách stromů nebo zemních děrách – sami budují, mláďata krmivá.
Řád: Pěvci PasseriformesNohy se třemi prsty směřujícími dopředu a jedním dozadu, Běhák krytý rohovitými šupinami, Hřeben kosti prsní dobře vyvinutý, většinou 14 krčních obratlů, Syrinx (zpěvné ústrojí) se 1 – 7 zpěvními svaly, mláďata krmivá.
Čeleď: Skřivanovití – AlaudidaeSevernější druhy jsou tažné, Otevřené typy prostředí, Potrava: semena a bezobratlí živočichové, Pozemní ptáci, prodloužené nohy a prsty, dlouhé rovné drápy , Vesměs nenápadné zbarvení stejné u obou pohlaví., Nápadný zpěv často přednášený ze vzduchu, Mláďata krmivá.
Čeleď: Vlaštovkovití – HirundinidaeDruhy z mírného a severního pásma tažné, Otevřené biotopy, Potrava: drobný hmyz lovený ve vzduchu, Krátké nohy, které mají redukovaná chodidla a slouží vesměs jen k sezení, Opeření většinou tmavé, žádné nebo malé rozdíly mezi pohlavími, samci bývají větší, Hnízdí jednotlivě nebo koloniálně v hnízdech slepených z bláta nebo ve vyhrabaných norách ve svislých hlinitých stěnách, mláďata krmivá, 1 - 3 hnízdění.
Čeleď: Konipasovití – MotacillidaeSeverní druhy tažné, Otevřené biotopy a břehy vod, Potrava: drobní bezobratlí (hmyz, plži) a semena, Dlouhé tenké nohy s delšími prsty i drápy (zvláště zadní prst), pobíhají, Opeření u konipasů kontrastní, rozdílné u samců a samic; u lindušek nenápadné a shodné u obou pohlaví, Hnízdí jednotlivě na zemi nebo v polodutinách, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Ťuhýkovití – LaniidaeŘídké lesy a křovinné porosty, otevřená krajina typu savany, Potrava: hmyz a jiní bezobratlí, drobní obratlovci, nestravitelné části vyvrhují, kořist vyhlížejí z vyvýšených míst, Na hraně horní čelisti mají ostrý zoubek – zejk, Nohy silné a prsty zakončeny ostrými drápy, Zbarvení různé, někdy shodné u samic a samců, jindy rozdílné, Hnízdí jednotlivě ve větvích stromů či křovin, mláďata krmivá, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Brkoslavovití – BombycillidaeNěkteré druhy invazní, Lesy, porosty křovin, Potrava: hmyz, plody, pupeny, Nohy a chodidla krátká a silná ,Hnízdí jednotlivě nebo ve volných koloniích ve větvích stromů či křovin. mláďata krmivá, 1 hnízdění.
Čeleď: Skorcovití – CinclidaeVětšinou stálí, Rychle tekoucí vody především v horách, Potrava: vodní hmyz a jiné bezobratlé, drobné rybky a larvy obojživelníků, pro potravu se potápějí, Zbarvení spíše nenápadné, šedé, hnědé či černé – často výrazná velká bílá skvrna na hrudi, obě pohlaví jsou zbarvena stejně, Hnízdí jednotlivě ve výklencích strmých břehů nebo za vodopády v masivním kupolovitém hnízdě, mláďata krmivá , 2 hnízdění.
Čeleď: Střízlíkovití – TroglodytidaeVětšinou stálí, Hustá nízká vegetace v nejrůznějších biotopech, Potrava: drobní bezobratlí, především hmyz a pavouci, Opeření většinou hnědé či šedé, stejné u samic a samců, Samci hlasitě zpívají, velmi agresivně hájí teritorium, Hnízdí jednotlivě v kupolovitém hnízdě s postranním vchodem, mláďata krmivá.
Čeleď: Pěvuškovití – PrunellidaeVětšinou v horách – vesměs tažní, Vysokohorské prostředí nad hranicí lesa, lesy, porosty křovin, Potrava: hmyz, semena a plody (v zimě), Vzhledem připomínají vrabce, Nenápadné zbarvení stejné u obou pohlaví, Hnízdí jednotlivě na zemi nebo ve skalních štěrbinách, mláďata krmivá.
Čeleď: Drozdovití – TurdidaeRůzné prostředí – od lesů až po otevřené plochy ,Potrava: bezobratlí a plody (v zimě), Opeření u obou pohlaví stejné nebo rozdílné, Většina výborní pěvci, V zimě nebo za tahu se sdružují do hejn, Hnízdí jednotlivě ve větvích stromů a křovin, v dutinách stromů, polodutinách skal a lidských obydlí i na zemi, mláďata krmivá, 1 - 3 hnízdění.
Čeleď: Sýkořicovití – PanuridaePotulné, Mokřady, porosty vysokých trav, rákosu a křovin, Potrava: hmyz, semena, plody, Nohy krátké se silnými chodidly, V zimě se sdružují do hejn, Hnízdí jednotlivě v hlubokém džbánovitém hnízdě, mláďata, 2 hnízdění.
Čeleď: Pěnicovití – SylviidaeMnozí tažní, lesy, porosty křovin, mokřady , Potrava: hlavně hmyz sbíraný z listí, Skrytý způsob života, mnoho druhů nápadně zpívá, Hnízdí nízko v křovinách nebo bylinné vegetaci, mláďata krmivá, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Lejskovití – MuscicapidaeSevernější druhy táhnou, Lesy a porosty křovin, Potrava: hmyz a jiní bezobratlí, loví jej ze vzduchu nebo sezobáváním z listů, Stejné nebo rozdílné zbarvení pohlaví , Hnízdí jednotlivě ve větvích stromů a křovin, ve štěrbinách a dutinách, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Mlynaříkovití – AegithalidaeStálí, Lesy a křoviny, Potrava: drobný hmyz a jiní bezobratlí, Stejné zbarvení obou pohlaví, Mimo dobu hnízdění společenští, hnízdní pomocníci, Hnízdí jednotlivě v kulovitém hnízdě ve větvoví, 1 hnízdění.
Čeleď: Moudivláčkovití – RemizidaeStálí, Porosty dřevin od polopouští po mokřady, Potrava: hmyz, pavouci a malá semena, Pohlaví více nebo méně podobně zbarvena, Někdy hnízdní pomocníciHnízdí jednotlivě nebo ve skupinách ve vakovitém hnízdě budovaném na konci větví, mláďata krmivá, 1 hnízdění.
Čeleď: Sýkorovití – ParidaeVětšinou stálí, lesy, křoviny, intravilán, Potrava: různí bezobratlí, poupata, semena, sběr ve větvích i na zemi, Samci větší a lépe vybarveni, Hnízdí jednotlivě v dutinách, mláďata krmivá, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Brhlíkovití – SittidaeStálí nebo potulní, Lesy a skály, Potrava: bezobratlí a semena, sbírají z kůry stromů, povrchu skal a listí, Samci větší a lépe vybarveni, Silně teritoriální, někdy i přes zimu, Hnízdí jednotlivě v dutinách stromů či skalních štěrbinách, vchod některé druhy zmenšují blátem, mláďata krmivá, 1 hnízdění.
Čeleď: Šoupálkovití – CerthiidaePotulní, Lesy, Potrava: bezobratlí z kůry stromů, Obě pohlaví stejně zbarvena, Hnízdí jednotlivě pod kůrou nebo štěrbinách v kmeni, mláďata krmivá, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Strnadovití – EmberizidaeStálí, severní druhy táhnou, Otevřená stanoviště, řídké porosty dřevin a okraje lesů, Potrava: hlavně semena a plody, mláďata na hnízdě hmyz, Hnízdí jednotlivě na zemi nebo v nízké vegetaci, mláďata krmivá, 1 - 3 hnízdění
Čeleď: Pěnkavovití – FringillidaeVětšina táhne, hlavně lesy, porosty křovin a kulturní krajina, Potrava: semena, mláďata na hnízdě hmyz, Samci většinou větší a pestřejší nebo stejně zbarveni jako samice, Hnízdí jednotlivě nebo ve volných koloniích v otevřených hnízdech ve větvích stromů či keřů, mláďata krmivá, 1 . 2 hnízdění.
Čeleď: Snovačovití – PloceidaeStálí, Nejrůznější prostředí od pouště po lesy, Potrava: semena. plody, pupeny a hmyz, Zbarvení samic a samců rozdílné nebo stejné, Hnízdí jednotlivě nebo pospolitě v dutinách nebo ve větvích dřevin, mláďata krmivá, 1 - 3 hnízdění.
Čeleď: Špačkovití – SturnidaeTažní nebo potulní, Lesy, porosty křovin, stepi, intravilán, Potrava: rostlinná i živočišná, živí se převážně na zemi, Obě pohlaví zbarvena stejně, šat mláďat často odlišný, Hnízdí jednotlivě nebo v koloniích většinou v dutinách stromů, mláďata krmivá, 1 - 2 hnízdění.
Čeleď: Žluvovití – OriolidaeStálí, někteří táhnou, Lesy, husté křoviny, Potrava: hmyz, plody, Krásné zbarvení, pohlaví odlišná, samci větší, Hnízdí jednotlivě v hlubokém pohárovitém hnízdě ve větvích, mláďata krmivá, 1 hnízdění.
Čeleď: Krkavcovití – CorvidaeVětšinou netáhnou, ve všech typech suchozemského prostředí, Potrava: všežravci, Samci větší, pohlaví zbarvena stejně i odlišně, Někdy hnízdní pomocníci, Hnízdí jednotlivě až ve velkých koloniích v plochých hnízdech na stromech, v dutinách stromů nebo na skalách, mláďata krmivá, 1 hnízdění.
memorize

Recent badges