Create
Learn
Share

Zoologie druhy - savci

rename
drist's version from 2015-05-08 19:57

Section

Question Answer
Zajíc polní (Lepus europaeus) Čeleď: Zajícovití – Leporidae
Králík obecný (Oryctolagus cuniculus) Čeleď: Zajícovití – Leporidae
Plch velký (Glis glis) Čeleď: Plchovití – Gliridae
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) Čeleď: Plchovití – Gliridae
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) Čeleď: Veverkovití – Sciuridae
Sysel obecný (Citellus citellus) Čeleď: Veverkovití – Sciuridae
Bobr evropský (Castor fiber) Čeleď: Bobrovití – Castoridae
Myšivka horská (Sicista betulina) Čeleď: Tarbíkovití – Dipodidae
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) Čeleď: Myšovití – Muridae
Myška drobná (Micromys minutus) Čeleď: Myšovití – Muridae
Potkan (Rattus norvegicus) Čeleď: Myšovití – Muridae
Krysa obecná (R. rattus) Čeleď: Myšovití – Muridae
Myš domácí (Mus musculus) Čeleď: Myšovití – Muridae
Křeček polní (Cricetus cricetus) Čeleď: Křečkovití – Cricetidae
Hryzec vodní (Arvicola terrestris) Čeleď: Hrabošovití – Microtidae
Ondatra (Ondatra zibethica) Čeleď: Hrabošovití – Microtidae
Norník rudý (Clethrionomys glareolus) Čeleď: Hrabošovití – Microtidae
Hraboš polní (Microtus arvalis) Čeleď: Hrabošovití – Microtidae
Hrabošík podzemní (M. subterraneus) Čeleď: Hrabošovití – Microtidae
Ježek západní (Erinaceus europaeus), Čeleď: Ježkovití – Erinaceidae
Rejsek obecný (Sorex araneus) Čeleď: Rejskovití – Soricidae
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) Čeleď: Rejskovití – Soricidae
Krtek obecný (Talpa europaea) Čeleď: Krtkovití – Talpidae
Vrápenec malý (R. hipposideros) Čeleď: Vrápencovití – Rhinolophidae
Netopýr velký (Myotis myotis) Čeleď: Netopýrovití – Vespertilionidae
Prase divoké (Sus scrofa) Čeleď: Prasatovití – Suidae
Jelen lesní (Cervus elaphus) Čeleď: Jelenovití – Cervidae
Sika (C. nippon) Čeleď: Jelenovití – Cervidae
Daněk evropský (Dama dama) Čeleď: Jelenovití – Cervidae
Los (Alces alces) Čeleď: Jelenovití – Cervidae
Srnec obecný (Capreolus capreolus) Čeleď: Jelenovití – Cervidae
Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus) Čeleď: Jelenovití – Cervidae
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) Čeleď: Turovití – Bovidae
Muflon (Ovis musimon) (introdukovaný) Čeleď: Turovití – Bovidae
Zubr (Bison bonasus) Čeleď: Turovití – Bovidae
Rys ostrovid (Lynx lynx) Čeleď: Kočkovití – Felidae
Kočka divoká (Felis silvestris) Čeleď: Kočkovití – Felidae
Vlk obecný (Canis lupus) Čeleď: Psovití – Canidae
Liška obecná (Vulpes vulpes) Čeleď: Psovití – Canidae
Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) Čeleď: Psovití – Canidae
Medvěd hnědý (Ursus arctos) Čeleď: Medvědovití – Ursidae
Vydra říční (Lutra lutra) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
Jezevec lesní (Meles meles) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
Kuna lesní (Martes martes) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
Kolčava (Mustella nivalis) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
Hranostaj (M. erminea) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
Tchoř tmavý (M. putorius) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
Norek americký (M. vison) Čeleď: Lasicovití – Mustelidae
memorize

Recent badges