Create
Learn
Share

Zivocichove

rename
mutca's version from 2015-09-14 16:47

Section 1

Question Answer
1. nadříšeProkaryota
2. nadříšeEukaryota
říšeChromista, Prvoci, Rostliny, Houby, Živočichové
získávání živinheterotrofie
růstomezený
řízení funkcí organismunervová soustava
memorize

Section 2

Question Answer
děleníschopnost regenarace, rozpad na více částí(ploštěnky, mnohoštětinatci)
pučenívyvíjí se ze skupiny buněk těla rodiče, někdy bývá s rodičem spojen = kolonie (houby, žahavci)
nepohlaní rozmnožovánívzniká z rodičovského organismu a má shodnou genetickou výbavu
pohlavní rozmnožováníontogeneze
samčí gametyspermie
samičí gametyvajíčko
spermie + vajíčko =zygota
samčí gonádyvarlata
samičí gonádyvaječníky
gonochoristésamec a samice, pohyblivý
hermafroditéobojetníci, samooplození, organismus má obě gonády
primární pohlavní znakygonády
sekundární pohlavní znakyvliv hormonů -> sexuální dimorfismus
pářenísexuální chování rodičů
oplozenívnitřní x vnější
partenogenzevývoj z neoplozeného vajíčka
haploidní organismyvířníci, mšice, perloočky, pakobylky
memorize

Section 3

Question Answer
blastogenezerýhování vajíčka
1. morulamnohobuněčný útvar, moruše
2. blastularozestupování buněk uvnitř moruly, jednovrstevný útvar
blastocoelprimární tělní dutina
blastodermemobal primární tělní dutiny
3. gastrulavchlipováním, vrůstáním povrchových buněk blastuly
zárodečné listyvrstvy u gastruly
vnější vrstva u gastrulyektoderm
vnitřní vrstva u gastrulyentoderm
střední vrstvamezoderm
4. neurulaproces vchlipování ektodermu, vznik NS
organogenezediferenciace buněk embrya
memorize