Create
Learn
Share

Yasama

rename
fatihhsoylemez's version from 2016-01-24 14:37

Section

1. tbmm tarafından reddedilen kanun ve tasarılar 1 yıl geçmedikçe yeniden önerilemez
2. iç tüzük onay için cumhurbaşkanına gönderilemez ancak aym de iptal davası açabilir
3. meclis ara verme süresi 15 günü geçemez
4. ne zaman yürülüğe gireceği belirtilmeyen kanunlar RG yayınlanmasından 45 gün sonra
5. 550 mv 1995 değişikliği
6.seçimler 4 yıl dolmadan önceki son pazar yapılır
7. oy verme gününden önceki son 90 günün ilk günü seçim süreci başlar
8. tbmm basit çoğunlukla seçim yenileme kararı alır
9. tbmm seçimleri yenilerse seçim tarihine kendi karar verir (karardan vazgeçebilir)
10 . cumhurbaşkanı yenileme kararı verirse 90 gün sonraki ilk pazar (vazgeçemez)
11. CB meclis başkanına danışmak zorunda ancak, meclis başkanının görüşü bağlayıcı değil
12. ysk görev yetkileri kanunla düzenlenir
13. ysk kararlarına karşıyargı yolu kapalıdır
14. yasama bağışıklığı = yasama sorumsuzluğu
15. dokunulmazlık tutlamaz, sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz (aranabilir)
16. beyan ve eylemleri partisinin kapatılmasına sebep olan vekilin vekilliği düşmesi 2010 da kaldırıldı
17. bir üye belli konuda 6 ayı geçmemek üzere bakanlar kurulunca 6 ayı geçememk üzere görevi kabul etmesi tbmm kararına bağlı
18.üyelerin yolluk emeklilik ve ödenekler kanunla düzenlenir
19. ödenek ve yolluğun en çok 3 aylığı önceden ödenir
20. tbmm 184 1/3 ile toplanır en az 139 1/4 ile karar verir
21. anayasa 184 teklif eder
22. 2 defa görüşülür iki görüşme arası 48 saatten az olamaz (serinleme süresi)
23.anayasa ivedilikle görüşülemez
24.anayasa değişikliği gizli oyla görüşülür
25. tbmm adına yurt savunmasına hazırlanmasından bakanlar kurulu sorumludur
26. cumhurbaşkanı kararnamesi ve tek başına yaptığı işlemler ile sıkıyönetim komutanlarının kararları yargı denetimi dışındadır
27. nitelikli çoğunluk rasyonelleştirilmiş parlamentalizm ile ilgilidir
28. parlamento kararları tbmm başkanlığınca tbmm kararı adı altında RG yayımlanır
29. khk yetki kanununda amacı kapsamı ilkeleri yetki kanun süresi,ve birden fazla kararname çıkarığ çıkarılmayacağı hususları gösterilir
30.meclis soruşturması cezai sorumluluk, gensoru siyasi sorumluluk
31 bakanlar kurulu bütçe kanunu mali yılbaşından 75 gün önce tbmm sunar, bütçe komisyonunda incelenir 55 gün içinde ve tbmm sunulur, komisyon 40 kişi en az 25 iktidar partisi
32 bakanlar kurulu khk ile bütçe kanununda değişiklik yapamaz
33.kesin hesap kanunları mali yılın sonundan başlayarak en geç 7 ay sonra tbmm sunar verildiği andan itibaren sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildirimi verir, son olarak tbmm de görüşülür
34. tbmm her yıl ekim ayında kendiliğinden toplanır
35. tbmm bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir
36. meclisin ara vermesi 15 günü geçemez
37. tbmm başkanı mecliste hiç bir zaman oy kullanamaz
38. tbmm başkanı mv olmak zorunda
39. başkan ve başkan vekilleri kendi partileirnin meclis içinde veya dışında çalışmalarına katılamaz
40. oturumu yöneten başkan vekili mecliste oy kullanamaz
41. tbmm genel kurul görüşmeleri tutanak dergisinde yayınlanır
42. gensoru teklifinden sonra 10 gün gündeme alınıp alınmayacağı, gündeme almakararı çıkarsa 2 gün geçmedikçe ve 7 günden sonraya bırakılamaz
43. cumhurbaşkanının meclis içinden veya dışından seçilebilmesi (mv olma şartı kaldırılmış)82 anayasasında, yükseköğrenim şartı 61 anayasında eklenmiştir
44.tbmm başkan adayları meclis toplandıktan 5 gün içinde açıklanır, açıklandıktan 5 gün içinde seçimlerin bitirilmesi gerekir
45. seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine CB veya meclis başkanı karar vermesi halinde bunu bakanlar kurulu ilan eder
46. cumhurbaşkanınca erken seçim kararı alındığında. RG yayınlandıktan sonraki 90 gün sonra ilk Pazar