Create
Learn
Share

Xhosa for Emma

rename
tavepiju's version from 2015-06-02 11:25

Section

Question Answer
Stop (person)Yima
Stop(car)Misa
Do not enterakungenwa
No right turnakujikwa
robotirobothi
red robotyima-misa
slow downchothisa
green gohamba
go straithamba ngqo
turn leftjika ekunene
turn rightjika ekholhlo
one wayindlela inye
dangerisilumkiso
no parkingajupakwa
memorize