Create
Learn
Share

Words from chap 1. (greetings)

rename
djamesmck57's version from 2015-10-16 04:24

Section 1

Question Answer
njani?how?
khonahere, present tense
wenayou sing.
ninayou pl.
efrom
gingumy name is
ngenaenter
ungubaniwhat is your name
isilanguage of
kwaland of
memorize

Section 2

Question Answer
wakwafrom the family of
gogograndma
velacome from
isishudenistudent
namiI too
-jabulabe happy, glad
ukukwazito know you
umshayelidriver
kodwabut
-hlalalive
-velacome from
ungubani?who are you?
nginguI am
umfundilearner
uvelaphiwhere do you come from
kwain
khona lapharight here
enzado, make
umlandohistory
banga greatful
namiI too, me also
sala kahlestay well, good bye
hamba kahletravel safely, go well, good bye
umshayelidriver
sizobonanasee you soon
memorize

Recent badges