Create
Learn
Share

Words 3

rename
sefagonull's version from 2016-12-06 17:15

Section

Question Answer
dramatically(adv)hızlı bir şekilde,dramatik bir şekilde
gradually(adv)yavaş bir şekilde
take a vacationtatile çıkmak
register(v)kayıt olmak
since then o zamandan beri
attitude(n)tutum
insurance(n)sigorta
stillhala
for a while bir süre için
get back(v)geri dönmek
memorize