Create
Learn
Share

Wloski 5

rename
adala's version from 2018-01-02 11:16

Section 1

Question Answer
podoba mi się, lubię mi piace
bardziej più
środowisko ambiente
świat mondo
gabinet studio
WC gabinetto
odbieram telefonyricevo telefonate
umawiać spotkaniafissare gli appuntamenti
cudzoziemiec/cudzoziemkastraniero/a
asystent dentystycznyassistente alla poltrona
sen dormire
coś qualcosa
do domua casa
na lekcjea lezione
na politechnikęal Politecnica
do barual bar
do kinaal cinema
na kolnertal concerto
do teatrua teatro
spąć a dormire
jeść a mangiare
na urlop/wakacje in ferie
w bibliotecein biblioteca
na siłowni in palestra
niestetypurtroppo
źle się czujęsto male
śpieszyć sięavere fretta
zwykle, zazwyczajdi solito
miejsce posto
przejdźmy na tydiamoci del tu, siamo colleghi
robić nadgodziny fare gli straordinari
na szczęście per fortuna
szczęściarz fortunato
szczęśliwy felice
wcześniejproma
ja idę io vado
ty idziesztu vai
on/ona idzielui/lei va
my idziemynoi andiamo
wy idziecievoi andate
oni idąloro vanno
memorize

Section 2

Question Answer
zawszesempre
teżanche
ponieważ perché
przeszkadzam?ti disturbo?
usiądź teżsiediti pure
przerwa obiadowapausa pranzo
jutrodomani
mój/mojamia
wycieczka, spacer giro
przybywaćarrivare
następniepoi
precyzowaćprecisare
w tym roku Quest'anno
zaczynaćcominciare
kończyćfinire
mieszkaćabitare
słuchaćascoltare
kontrolowaćcontrollare
spotykaćincontrare
jeść obiadpranzare
witaćsalutare
drukować stampare
brać, łapaćprendere
znać conoscere
współyżć, mieszkać razemconvivere
postanowić, decydowaćdecidere
wyrazićesprimere
czytać leggere
przyjmować, otrzymywaćricevere
powtarzać ripetere
odpoiwadać, być odpowiedzialnym za cośrispondere
pisaćscrivere
żyć vivere
wyjeżdżać partire
otwieraćaprire
śledzić seguire
rozumiećcapire
budowaćcostruire
wstawić, wkładać inserire
wysyłać spedire
produkowaćprodurre
berepić
wychodzić uscire
memorize