Create
Learn
Share

Wetback

rename
syokbe2's version from 2018-09-27 20:44

Section

Question Answer
mide boşaltım sintigrafisi rf ve amaçtc99m-DTPA/sülfür kolloid, mide boşaltım fonksiyonu değerlendirmek
özofagus transit sintigrafisi rf ve amaçtc99m-DTPA/sülfür kolloid, akalazya ve diğer motor fonk. bozuklukları
gör sintigrafisi rf ve amaçtc99m-DTPA/sülfür kolloid, gör şiddeti belirlenmesi
gis kanama sintigrafisi ne zaman etkilialt sistem kanaması, intemittan kanama, düşük debili kanama
gis kanama sin. amaç ve rfgis kanama lokalizayonu, tc99m-sülfür kolloid
meckel sintigrafisi rf tc99m perteknetat
karaciğer dalak sintigrafisi rftc99m-sülfür kolloid
safra yolları sintigrafisi rfiminodiasetik asit türevleri
biliyer atrezi, neonatal hepatit ayrımıBilier atrezide karaciğer uptake’i iyi ancak 24 saatlik takipte barsaklara aktivite geçişi yok. Neonatal Hepatit’te karaciğer uptake’i bozulmuş, ancak geç de olsa barsaklara geçiş mevcut.
safra yolları sintigrafisi endikasyonkolesistit, ekstrahepatik safra yolu tıkanıklığı, hepatosit fonksiyon tayini, safra yolu atrezisi, biliyer diskinezi
beyin dokusu için nükleer tıp yöntemleribeyin perfüzyon spect, radyonüklid sisternografi, beyin pet
beyin perfüzyon sintigrafisinde rftc99m-HMPAO, tec99m-ECD, I-123 IMP
beyin perfüzyon sintigrafi endikasyonlarıepilepsi, demans, serobrovasküler hastalık, beyin ölümü
epilepside beyin perfüzyon sintigrafi amacıodak saptama
epilepsi iktal dönemde sin.hiperaktif görünüm
epilepsi interiktal dönemde sin.hipoaktif ya da normal
beyin perfüzyon sintigrafisinde patolojik bulguhipoperfüzyon
serebrovasküler hastalıkta spect yapılma nedeniFonksiyonel değişiklikler anatomik değişikliklerden önce başladığından SPECT ile MR ve BT’den önce (ilk 6 sa) pozitifleşme
serebrovasküler hastalıkta spectte yakalanan ilk bulguperfüzyon defekti
beyin ölümü tanısında spect bulgusuperfüzyonun olmaması
radyonüklid sisternografi amaçBeyin omurilik sıvısının dolaşımı ve fizyolojisi hakkında fonksiyonel bilgi verir.
radyonüklid sisternografi rftc99m-DTPA/ In-111 DTPA (LP ile enjekte edilir)
radyonüklid sisternografi endikasyonlarıhidrosefali, BOS kaçağı araştırma, şant görüntüleme
nörolojik hastalıklarda PET endikasyonlarıepilepsi, demans, beyin tm.
normal beyin PET Normal beyin dokusunda yüksek glukoz kullanımı nedeniyle gri cevherde FDG tutulumu yoğun, beyaz cevherde tutulum zayıf
beyin pet rff18-FDG
LOR (line of response) neiki anhilasyon fotonunun oluşturduğu çizgi
PET radyonkülidleri nerde üretilirsiklotron, jeneratör
F-18 yarı ömür110 dk
jeneratör ürünü olan PET rf'lergalyum ve rubidyum
fdg açılımflor 18 d glikoz
yalancı pozitif FDG tutulumu olan durumlarenfeksiyon, inflamasyon, post travmatik process
fdg'nin normal olarak yüksek tutulum gösterdiği yerlergri madde, üriner sistem
fdg tutulumu artan durumlarakut RT, akut KT, inflamasyon, hipoksi, tümör kanlanma artışı, tümör hücre sayısı artışı
fdg tutulumu düşen durumlarnekroz, hiperglisemi, insülin kullanımı, kronik RT, kronik KT
fdg ile ölçüm yapmak için gereken kan şekeri sınırı120 altında olmalı
SUVİlgi alanı içine giren bölgenin glukoz metabolizma indeksini gösterir.
suv değerinin kullanım amacıhasta takibi ve tedaviye yanıt
kardiyolojide pet kullanım amacı miyokard canlılığı ölçümü
kanser hücresinde fdg neden fazla tutulurartmış metabolizma, artmış GLUT1, hekzokinaz enzim artışı
tedavi için gereken ışın beta
tedavi için kullanılan ajanlardan beklenilen özellikleryüksek hedef organ düşük background aktivitesi, daha hızlı hedef organ uptakei, daha uzun hedef organda kalma, >1MeV beta enerjisi, yüksek LET
kemik metastazında radyonüklid tedavide hasta seçimiilerlemiş hastalık,en az 3 ay yaşam beklentisi olan hasta, analjeziye dirençli hasta
radyosinovektomi uygulama alanıhemofilik artrit (hemofili hastalarında tekrarlayan eklem içi kanamalar)
NET tedavi ajanıI-131 MIBG (hem tanıda hem tedavide), Lutesyum-177 DOTATAE
teranostik ne demekhem tedavi hem tanı ajanı
NET'te I-131 MIBG tedavi endikasyonlarıfeo, nöroblastoma, paraganglioma, karsinoid tm, medüller tiroid ca
somatostatin analoğuocrteotid
memorize