Create
Learn
Share

Vypocetni metody III - lineární regrese obecna

rename
drist's version from 2017-01-21 14:06

Section

Question Answer
základní výpočtysuma všech xi - průměr xi, to vše na druhou, suma všech Yi - průměr Yi, to vše na druhou, suma všech xi-průměr xi * suma všech yi - průměr yi
bodový odhad b1suma všech xi-průměr xi * suma všech yi - průměr yi, to celé děleno suma všech xi - průměr xi na druhou
bodový odhad b0průměr Y - b1 * průměr x
STsuma všech Yi - průměr Yi, to celé na druhou
Sregb1 * suma všech xi-průměr xi * suma všech yi - průměr yi
Residuální rozptylS^2 = Se / n-2
intervalový odhadb +- tn-2(alfa) * SE(beta)
SE (beta0)s* odmocnina ze sumy xi^2 / n * (suma všech xi - průměr xi)^2
SE (beta1)S / odmocnina ze sumy (xi-prumer x)^2
určete, jak se změní střední délka, když je starší o jednotkuo intervalový odhad b1
memorize

Recent badges