Create
Learn
Share

Vypocetni metody III - analyza rozptylu

rename
drist's version from 2017-02-04 21:37

Section

Question Answer
Pro výpočet potřebuji spočítatPrůměr X pro jednolivé sloupce, celkový průměr X, počet položek ve sloupcích n, celkový počet položek ve sloupcích, počet sloupců I, zdroj variability mezi skupinami Sa, reziduální zdroj variability Sc
Sa se spočítázdroj variability mezi skupinami - jako součet všech rozdílů mezi průměrem jednotlivých sloupců X a celkovým průměrem sloupců, X umocněný na 2, vynásobený počtem položek ve sloupci.
Sc se spočítáresiudální, zbytkový, součet čtverců - jako součet všech rozdílů jednotlivých hodnot a průměru x téhož sloupce, umocněný na 2.
Testovací statistika F se spočítá(Sa/(I-1))/(Sc/(n-I))
Hypotéza se zamítá, pokudtestovací statistika F je větší než tabulkové F I-1, n-I
Koeficient determinaceR^2 = Ra/Rt, určuje podíl variability mezi skupinami
Definuj testované skupinyje to i (3,4) spojitých veličin s normálním rozdělením. Jsou charakterizované střední hodnotou a rozptylem.
Definuj měření v rámci skupinyjsou náhodnou veličinou s normálním rozdělením
Princip analýzy rozptyluporovnáváme variabilitu uvnitř skupin s variabilitou mezi skupinami. Pokud měříme variabilitu jako celkovou odchylku od jednotlivých měření, neměla by se tato variabilita lišit od celkové variability.
Proč nemůžeme použít koeficient determinace k testování?protože vyjadřuje závislé veličiny
memorize

Recent badges