Create
Learn
Share

Vypocetni metody IIa

rename
drist's version from 2016-06-25 18:00

Section

Question Answer
průměr - obecný vzorecalfa odmocnina z x1^alfa + x2^alfa + ... + xn^alfa / n
kvadratický průměralfa = 2
geometrický průměralfa = 0
harmonický průměralafa = -1
hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení(vyjde pravděpodobnost p pro dané x) f=1/(sigma * odmocnina z 2*pí), to celé * e na -1/2 * ((x - mikro) / sigma)^ 2
hustota pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení(vyjde pravděpodobnost podle vzorce pro fí) fí=1/(odmocnina z 2*pí), to celé * e na -(x^2 / 2)
střední hodnotaE se počítá jako (0,3*1 + 0,5*2 + 0,2*3), kde první číslo je pravděpodobnost úspěchu a druhé hodnota
Binomické rozdělení - značeníBi(n,p), kde n je počet nezávislých pokusů a p je pravděpodobnost úspěchu
Binomické rozdělení - vzorecp0 = q^n, kde n je počet nezávislých pokusů a q je pravděpodobnost neúspěchu (1-p); p k+1 = (n-k) / (k+1) * p/q * pk, kde k je počet úspěšných pokusů a pk je pravděpodobnost právě takového počtu úspěšných pokusů
Poissonovo rozdělení - definicerozdělení řídkých jevů, neboť se podle něj řídí četnosti jevů, které mají velmi malou pravděpodobnost výskytu (menší než 10%)
Náhrada binomického rozdělení Poissonovýmn větší než 30, p menší než 10%, pak lambda = n*p
Poissonovo rozdělení - vzorecp0 = e^-lambda; pk+1 = lambda / (k+1) * pk, kde k je počet úspěšných pokusů a pk je pravděpodobnost právě takového počtu úspěšných pokusů, lambda = n*p (střední počet úspěšných pokusů připadajích na časovou jednotku)
Poissonovo rozdělení - značeníPo(lambda)
Binomické rozdělení - rozptylDx = n*p*q (počet pokusů * pravděpodobost úspěchu * pravděpodobnost neúspěchu)
Binomické rozdělení - střední hodnotaEx = n * p, (počet pokusů * pravděpodobost úspěchu)
Poissonovo rozdělení - rozptyl a střední hodnotaEx = Dx = lambda = n*p (počet pokusů * pravděpodobost úspěchu)
Časový poissonův proces - výpočet (počet telefonátů během období)počítá se jako Po(lambda * T), tedy (střední počet úspěšných pokusů připadajích na časovou jednotku * počet jednotek)
Prostorový poissonův proces - výpočet (počet květin na určité ploše)počítá se jako Po(lambda * B), tedy (střední počet úspěšných pokusů připadajích na prostorovou jednotku * počet jednotek)
Koeficient disperze - výklad>1 agregované uspořádání, =1 náhodné, <1 pravidelné
Normální rozdělení - použitíhlavně při zjišťování náhodné chyby, např. chyby měření, způsobené velkým počtem neznámých a vzájemně nezávislých příčin
Normální rozdělení - značení, bodový výběrN(mikro, sigma^2), kde mikro je střední hodnota a sigma^2 je rozptyl, normované normální rozdělení se uvádí se střední hodnotou 0, tedy N(0, 1)
Normální rozdělení - značení, výběrový úhrnN (n*mikro, n*sigma^2) - určení pravděpodobnosti překročení sumy odchylek pro více kusů - P(m>a)
Normální rozdělení - značení, výběrový průměrN(mikro, sigma^2/n) - určení ochylky průměru pro vybraný vzorek - P(průměr x>a)
Normované normální rozdělení - výpočet pro x>aP(x>a) = fí((a-mikro)/sigma) - výsledek fí je v tabulce
Normované normální rozdělení - výpočet pro a menší x menší bP(a menší x menší b) = fí((b-mikro)/sigma) - fí((a-mikro)/sigma) - výsledek fí je v tabulce
Nahrazení binomického rozdělení normálnímmikro = n*p, sigma^2 = n*p*(1-p), platí, když n*P>5, n*(1-P)>5, n*p(1-P)>9
Binomické rozdělení - pravděpodobnost, že jev nastane právě x-krát z n pokusůP(X=x) = (n nad x) * p^x * (1-p)^(n-x)
Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti lze vyjádřit - obecný vzorecP(X=x) = lambda^x/x!*e^-lambda
memorize

Recent badges