Create
Learn
Share

Vocab quiz 1.5

rename
djamesmck57's version from 2017-01-29 06:15

Section 1

Question Answer
tshalafarmer
hlakulaweed
vunaharvest
senga izinkomazimilk cows
alusa izimbuziheard
umalusithe hearder
phakela imfutoto feed livestock
umobasugar cane
ummbilacorn
amabelesourgrown
ugandangandatractor
isibayacattle enclosure
memorize

Section 2

Question Answer
insimufields
igejahoe
inkomobull
inkabiox
uphondohorn
umsilatail
imbuzigoat
eningizimu yasesouth
memorize

Section 3

Question Answer
empumalangaeast
engakatanorth
entshonolanga yasewest
imvusheep
inkukhuchicken
iqhuderooster
isikhukhukazihen
memorize

Section 3

Recent badges