Create
Learn
Share

Vocab For Unit 7

rename
djamesmck57's version from 2016-01-28 05:22

Section 1

Question Answer
abantu abashayoung people
hlangana nameet with
endilini yokudlelaat a resturant
hlezibe seated
eduzu nabonear to them
bingelelagreet
bosisisisters, girls
memorize

Section 2

Question Answer
umngane friend
sayajabula ukunaziglad to meet you
umshayeli wezindizapilot
unjinyela wamculosound engineer
izifundostudies
umthengi wezinguboclothing buyer
kwakuhle-ke lohko!That's great
memorize

Section 3

Question Answer
umfowenuyour brother
umfowabohis brother
udadewenuyour sister
udadewaboher/ his sister
umalumeuncle
umzalacousin
memorize

Section 4

Question Answer
imeneja yebhangemanager
umabhalaneclerk
udokoteladoctor
umdayisivendor
umphekichef
isazi sekhompiyuthasoftware technician
usomabhizinisibusinessman
umkhandi wezimotomechanic
memorize

Section 5

Recent badges