Create
Learn
Share

VN 1

rename
nakmuayfr's version from 2018-03-03 10:49

Section

Question Answer
công nhân工人
diễn viên演员
giáo viên教师
đều
phiên dịch翻译
hướng dẫn viên du lịch导游
cán bộ干部
nông dân农民
nhà ăn食堂
ký túc xá宿舍
bút chì铅笔
bút máy钢笔
tủ柜子
thư viện图书馆
máy ghi âm录音机
lưu học sinh留学生
lên lớp上课
memorize