Create
Learn
Share

Viertes Kapitel - Verträge und andere Rechtsgeschäfte

rename
donbecconi's version from 2016-11-13 18:28

Section 1

Question Answer
allgemeinen Rechtsbeziehungenpowszechne stosunki prawne
Allgemeiner TeilCzęść Ogólna
Rechts der Schuldwerhältnise (Allgemeiner Teil und Besonderer Teil)prawo zobowiązań
Sachenrechtprawo rzeczowe
die Vermeidung von Wiederholungenuniknięcie powtórzeń
aufbauenkształtować
gestellte Fragenpostawione pytania
nämlichmianowicie
die Besonderheitspecyfika, osobliwość
zusätzlichdodatkowy
das Rechtsgeschäftczynność prawna
das Verpflichtungsgeschäftczynność zobowiazująca
Diese Regel bezeichnet man als das Abstraktionsprizip.Tę zasadę okresla się jako Abstraktionsprinzip
die Fortsetzungkontynuacja
memorize

Section 2

Question Answer
zusammenfassenpodsumować, streszczać, zebrać
etw [mit jdm] vereinbarenustalać coś z kimś
vornehmen (Handlungen)przedsiębrać działania
anordnennakazywać, porządkować
zustande kommendochodzić do skutku
ausgehen (von jmd)wychodzić od (oferta z.B.)
anbietenoferować
vereinbaren (nicht anders verainbaren)ustalać (inaczej nie postanowiono)
die Vereibarungukład umowa, uzgodnienie
jdn [wegen etw] benachteiligendyskryminować z powodu czegoś
mitteilenkomunikować komuś
etw [mit jdm] aushandeln wynegocjować coś z kimś
entsprechen (Bedingungen)być zgodny z czymś
einhalten (Frist, Form)dotrzymać terminu, formy
widerrufencofnąć, odwołać (oświadczenie woli)
übermittelnprzekazywać (pisemne oświadczenia woli)
memorize

Section 3

Question Answer
der Vertrag umowa
die einseitigen Rechtsgeschäftjednostronna czynność prawna
die Kündigung/ die Erteilung einer Vollmachtodwołanie/ udzielenie pełnomocnictwa
Der Vertrag kommmt durch zwei übereinstimmende übereinstimmende Willenserklarungen zustande.Umowa dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli.
der Antrag (das Angebot)oferta
die AnnahmePRZYJĘCIE OFERTY
konkludentkonkludentny
die Anwesenheitobecność
der Vertrag abschliessenzawrzeć umowę
die Bustimmungen eingehenzgadzać się na postanowienia
die Vertragsfreiheit (Privatautonomie)wolność umów
die Abschlussfreiheitwolność zawierania umów
die Gestaltunsfreiheitwolność kształotowania stosunków umowsnych
der Kontrahierungszwangprzymus kontraktowy
memorize

Section 4

Question Answer
der Missbrauchnadużycie
wucherisch (Geschäft)lichwiarski, wygórowany
eine Reihe vom Gesetz aufgezahler Klauselnszereg wymienionych w ustawie klauzul
(un)angemessen(nie)stosowny, (nie)odpowiedni
Allgemeinen Geschäftsbedingungenpowszechne warunki umów? (regulaminy itd)
individuell ausgehandelt Vertragindywidualnie wynegocjowania umowa
sittenwidrigniemoralny, nieobyczajny, nieprzyzwoity
die Genehmigungzezwolenie, zatwierdzenie
rechtlich erforderlich wymagany prawem
(un)mittelbarpośredni (bezpośredni)
memorize