Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Vidhansabha Seat Statewise

rename
rutvikjadav's version from 2018-12-11 09:56

Section

Question Answer
Andhra Pradesh294
Arunachal Pradesh60
Asom126
Bihar243
Chhattisgarh90
Goa40
Gujarat182
Haryana90
Himachal Pradesh68
Jammu & Kashmir87
Jharkhand81
Karnataka224
Kerala140
Madhya Pradesh230
Maharashtra289
Manipur60
Meghalaya60
Mizoram40
Nagaland60
Odisha (Orissa)147
Punjab117
Rajasthan200
Sikkim32
Tamil Nadu234
Telangana119
Tripura60
Uttarakhand70
Uttar Pradesh403
West Bangal294
Delhi70
Andaman & Nicobar0
Chandigarh0
Dadra & Nagar Haveli0
Daman & Diu0
Lakshadweep0
Puduchery30
memorize

Recent badges