Create
Learn
Share

Vertr-a-ge und andere Rechtsgesch-a-fte

rename
donbecconi's version from 2016-10-13 19:50

Section 1

Question Answer
die Vertragumowa
die Rechtsgeschäftczynność prawna
die Rechtsbeziehungstosunek prawny
die Immobilienieruchomość
bewegliche Sachenrzeczy ruchome
Allgemeiner Teilczęść ogólna
Recht der Schuldverhältnisseprawo zobowiązań
das Sachenrechtprawo rzeczowe
Algemeinen Teil und Besonderen Teilczęść ogólna i szczególna
die Bestimmungregulacja/przepis/postanowienie
verlangenżądać
memorize

Section 2

Question Answer
behandelntraktować, zajmować się
die Vermeidung vonuniknięcie
zusammenfassenpodsumować, streszczać
zu̱sätzlichdodatkowy
wirksamskuteczny (np czynność prawna)
verwendenużywać/stosować
die Klauselklauzula
entsprechenbyć zgodnym z czymś
abschliesenzawierać (umowę)
ausdrucklichwyraźnie
unzulässigniedopuszczalny
das Anspruchroszczenie
befassenzajmować się
erwerbennabywać
memorize

Section 3

Question Answer
die Zinsodsetki
der (Stell)Vertreterprzedstawiciel (das Befugnis - upoważnienie)
die Beteiligtestrona
die Verpflichtungobowiązek (zobowiązanie)
das Verfügungrozporządzenie (rzeczą)
das Verpflichtungsgeschäft czynność zobowiązująca
das Verfügungsgeschäft czynnośc rozporządzająca
eine Vollmacht erteilen/kündigen udzielić, odwołać pełnomocnictwo
die Willenserklärungoświadczenie woli
der Antrag/die Angebotoferta
das Annahmeprzyjęcie (oferty)
die Vertragsfreiheit (Privatautonomie)wolność umów
die Gestaltungsfreiheitwolnośc kształtowania stosunków umownych
der Kontrahierungszwangprzymus kontraktowy
das Vollmacht/das Befugnisupoważnienie
die Regelungen sind dispositivRegulacje są dyspozytywne
memorize

Section 4

Question Answer
der Kaufvertragumowa sprzedaży
der Verkäufersprzedawca
der Käuferkupujący
die Mangelwada
die Beseitigung des Mangelsusunięcie wady
die Leiferung wymiana (na wolną od wad)
die Gewährleistungrękojmia
die Verbrauchsgüterkaufsprzedaż konsumencka
der Mietvertragumowa najmu
der Vermieterwynajmujący
der Mieternajemca
memorize

Section 5

Question Answer
eine unerlaubte Handlung begehendokonać czynności niedozwolonej
haftenodpowiadać
die Fahrlässigkeitniedbalstwo
der Vorsatzdolus, zamiar
die Gefährdungshaftungodpowiedzialność na zasadzie ryzyka
das Leistungskondiktionroszczenie z tytułu nienależnegoświadsczenia
das Eingriffskondiktionroszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (innego niż mnienalezne)
ungerechtfertigte Bereicherung bezpodstawne wzbogacenie
memorize

Section 6

Question Answer
die Grundstückdziałka/nieruchomość
die Immobilienieruchomość
bewegliche Sachenrzeczy ruchome
das Grundbuchksięga wieczysta
die Besitzposiadanie
die Eigentumwłasność
das Ubergabeprzekazanie, przeniesienie
das Eigentumsvorbehaltzastrzeżenie własności
der Eigentumerwłaściciel
die Sicherungsübereignungprzewłaszczenie na zabezpieczenie
die Auflassung przeniesienie prawa własności
in gutem Glaubenw dobrej wierze
memorize