Create
Learn
Share

Vertebrata (Chondrichthyes) - Bruskfisk

rename
andreas1996's version from 2018-06-18 15:54

Section

Question Answer
Nævn de 2 overklasser til underrækken vertebrataAgnatha (kæbeløse) og Gnathostomata (kæbemundede)
Nævn klassen under GnorthostomataChondrichtyes (bruskfisk)
Nævn de 2 ordener under Agnatha (kæbeløse)Myxini (slimål) og Petromyzontidae (lampretter)
Hvilke 2 klasser hører ind under Osteichtyes (benfisk)?Strålefinnede fisk og kvastfinnede fisk
Hvilke 4 klasser/underklasser skal vi kunne under benfisk?padderne, fugle, krybdyr og pattedyr
Ordnen myxiniformes lever af døde organismer, vi kalder dem også?Ådselsædere
Hvilken forsvarsmekanisme er slimål kendt for?Slimkirtler som producere enorme mængder slim
Nævn 5 karaktertræk for slimål (Myxine)Ingen kæber, ekstra gællehjerter, slimkirtler, ingen mave, 10 par hjernenerver, lever på dybt vand, 2 køn - ekstern befrugtning -> store æg og intet larvestadie
Hvad er kendetegnet for alle hjerner hos hvirveldyrene?Samme grundlæggende struktur (5-delt)
Beskriv lampretters livscyklusLarvestadie som regel i ferskvand, larven er suspensions æder, voksne parasit/rovfisk gyder i ferskvand
Nævn 5 karaktertræk for lampretteringen kæber, ingen skæl, gællekamre med separate åbninger, gyder i ferskvand, larvestadium -> vandring efter metamorfose og osmoregulering
Nævn 5 karaktertræk for klassen bruskfiskskelet af brusk, heterocercal hale, placoidskæl, intern befrugtning, tarm med spiralfold og ingen svømmeblære
Hvilke 4 overordener skal vi kunne i underklassen Elasmpbranchii til klassen bruskfisk?Squalomorphe hajer, Galeomorphe hajer, Squatinomorphe "hajer" og Batoidea
Hvad er funktionen af en haj's placoid skæl?nedsætter friktion i vandet
Hvad er sidelinieorganets funktion i en haj?Meget følsom overfor for små elektriske felter, meget nyttigt som rovdyr
Hvad er Tarmspiralens funktion?Forøger absorbtionsoverflade (er en måde at kompensere for at den er kort)
Nævn 4 danske arter af hajerBlåhaj, Rødhaj, Pighaj og sildehaj
5 Karaktertræk for underklassen, KimærerEn dansk art kaldet Havmus, Lever på relativt dybt vand, gæller dækket af gællelåg, plader i stedet for tænder, overkæbe fusioneret med kraniet, søstergruppe til de andre bruskfisk, hajer og rokker
memorize

Recent badges