Create
Learn
Share

Vertebrata - Amphibia

rename
mhjem's version from 2018-06-21 12:08

Section 1

Question Answer
Hvad betyder det at være tetrapodDet er firbenede hvirveldyr
Hvad karakteriserer tetrapoderSolidt og forbenet skelet. De har fire lemmer. De har et velvudviklet skulderbælte og bækken. Kraniet er frit bevægeligt pga. hvirvlen atlas
Hvilke ordner skal vi kunne for amphibier (padder)Ormepadder (caecilia), halepadder (urodela, caudata) og springpadder (anura)
Nævn mindst fem generelle karaktertræk for padderTetrapod (firbenet hvirveldyr). Glat tynd hud uden skæl. Vekselvarme. De fleste arter har metamorphose. Reducerede ribben. Tre-kamret hjerte. Hudåndedræt. Tempereret-zone arter går i hi om vinteren.
Nævn fem af de avancerede karaktertræk for LissamphibiaPedicellate, bicuspide tænder. Speciel mellemørestruktur, operculum. Giftkirtler i huden. Specialiserede photoreceptorer i retina (grønne stave). Levator bulbi muskel, der kan hæve øjet
Hvordan udvikles en paddeÆg lægges i vand. Haletudser klækkes og disse lever af alger. Herefter gennemgår de metamorfose og bliver her til det voksne dyr
Er padder tvekønnetJa
Hvad afgører padder kønGenetiske faktorer
Hvordan foregår reproduktionen hos padderOftest ekstern, men der er få tilfælde hvor den foregår internt
Hvordan er vand-salt-balancen for padderNyrerne hos padder er en mesonephros som regel filtrering i glomeruli, men ingen koncentration af urin. Desuden er huden meget permeabel for vand og de optager vand gennem huden. Nogle ørken-tilpassede arter udskiller urinsyre, da dette sparer på vandet.
Hvordan er padders hudHuden er relativt tynd med chromatophorer, som gør at de kan skifte farve. Giftkirtler, som forsvar og den er slimet pga deres slimkirtler
Hvordan trækker padder vejret1. Luften suges ind i mundhulen. 2. Luften presses ned i lungerne ved mundhulemuskulaturen. 3. Buccal ventilation, dvs. udelukkende ventilering af mundhulen. 4. Tømning af lungerne til dels passiv, til dels ved brug af flanke-muskulatur
Hvordan er frøers kredsløbDobbelt, med ukomplet adskillelse mellem iltet og uiltet blod
Hvordan er øret hos springpadderDe fleste springpadder har et mellemøre med trommehinde og mellemøreknogle
Hvordan er øret hos orme- og halepadderMellemøret er ikke funktionelt
Hvordan er øjet hos padderLinsen er fladere end hos fisk. De bruger akkomodation til at flytte linsen. Synssansen er vigtig hos springpadder. Nogle halepadder og de fleste ormepadder har reducerede øjne. Da ormepadder lever i jorden, da taber de ofte synssansen
Hvilke sanser har padderSynssans, elektroreception, sidelinjesans og lugtesans, som er veludviklet hos halepadder
Hvad er paedomorfose og giv et eksempel på dette.De voksne individer ligner de juvenile og det kan føre til at et individ bliver kønmoden på et tidligere stadie. Axolotlen
Hvad er specielt ved anura (springpadder)De har forlænget hofteben. Forlænget bagben. Reducerede ribben. Reduceret antal ryghvirvler (5-9). De er uden hale.
Hvilket køn af springpadder producerer kald og hvorforHanner og funktionen er at tiltrække hunner
Hvilke reproduktionsstrategier benytter springerpadder sig afIngen yngelpleje, Yngelpleje, Ovovivipari og vivipari
Hvor lever halepadderPrimært akvatisk.
Hvad er autotomi og hvilken padde benytter sig af detteEvne til at regenerer tabte lemmer. Halepadden
Hvor lever ormepadderI vand eller huler
memorize

Recent badges