Create
Learn
Share

Velké debaty v MV

rename
tatsana's version from 2016-11-06 10:21

Section 1

Question Answer
první velká debata40 léta
druhá velká debata60 léta
debata mezi paradigmaty70 a 80 léta
neo-neo debata80 léta
třetí velká debata90 léta
memorize

Section 2

Question Answer
první velká debataidealismus vs. realismus
druhá velká debatatradicionalismus vs. scientismus
debata mezi paradigmatyneorealismus vs. neoliberalismus vs. neomarxismus
neo-neo debataneorealismus vs. neoliberalismus
třetí velká debatapozitivismus vs. postpozitivismus
memorize

Section 3

Question Answer
první velká debataválka a mír, možnost změny v MV
druhá velká debatametodologie výzkumu MV
debata mezi paradigmatyvztah politiky a ekonomiky, Sever-Jih, problém nesouměřitelnosti paradigmat
neo-neo debatamožnost spolupráce, význam instituce, anarchie v MV
třetí velká debataepistemolodie a ontologie MV, metateoriticke
memorize

Section 4

Question Answer
Carrrealismus
Morgenthaurealismus
Waltz neorealismus
Angellliberalismus
Kaplan scientismus
Wallersteinneomarximus
Mitranyliberalismus, funkcionalismus
Keohaneneoliberalismus
Ashleypostmodernismus
Wendtkonstruktivismus
memorize

Section 5

Question Answer
Waltz války kvůli anarchické (státy zadnou hierárchii nemají) struktuřé MV (ne lidská přirozenost)
AngellVelká iluzí - válka múže pžinést jakékolí materiální výhody
MitranyMezinárodní spolupráce musí vznikat na základě konkrétních projektů, pak - větvení (spolupráce v jiných oblastech)
Carrzavadí pojem realismus, Dvacetilétá krize
Morgenthaudefenice konceptu moci, 6 principů polit. realismu
Keohaneteorie středního dosahu (transnacionální vztáhy, teorie vzájemné závislosti)
Kaplan teorii her, systémová teorie
Wallersteinkapitalistická světoekonomika, jadro, pereferie a semipereferie
Derridadekonstrukce, pojem = opáčný pojem
Ashley; člověk užívající svého rozumu je chápán jako suverénní subjekt, tvůrce jazyka a sociální reality
Wendt3 po sobě jdoucí kultury anarchie
memorize

Recent badges