Create
Learn
Share

Varia 6 - Ist Talent nur ein Mythos?

rename
grzybcia's version from 2016-07-14 11:57

Section 1

Question Answer
Das Talent ist uns in die Wiege gelegtTalent jest dany od urodzenia.
Anlage die (PL die Anlagen)uzdolnienie, talent
Voraussetzung die (PL die Voraussetzungen)założenie, przesłanka; unter der Voraussetzung pod warunkiem
Vererbung die (PL die Vererbungen)dziedziczenie, dziedziczność
überragendwybitny, szczególny, dominujący, przewyższający, nieprzeciętny, ogromny
Beweis der (PL die Beweise)dowód; einen Beweis erbringen dać dowód; ein belastender Beweis obciążający dowód
mittelmäßigprzeciętny, średni, mierny, przeciętnie, średnio
abschneiden (schneidet ab, schnitt ab, hat abgeschnitten) odcinać; gut abschneiden mieć powodzenie, dobrze wypaść; schlecht abschneiden nie mieć powodzenia, źle wypaść
Förderung die (PL die Förderungen)poparcie, wsparcie,
Forderung die (PL die Forderungen)żądanie, roszczenie, postulat, pretensja, wymaganie, wymóg, wierzytelność
Scheitern das (PL die Scheitern)niepowodzenie, fiasko
Erkenntnis die (PL die Erkenntnisse)poznanie, zrozumienie; zu der Erkenntnis kommen, dass... dochodzić do przekonania, że...
memorize

Recent badges