Create
Learn
Share

Varia 3 - 26.09

rename
grzybcia's version from 2016-06-01 17:52

Section 1

Question Answer
senden (sendet, sandte, hat gesandt) posyłać, wysyłać (pocztą)
senden (sendet, sendete, hat gesendet) nadawać, emitować (w telewizji, radiu)
schaffen ( schafft, schuf, hat geschaffen) tworzyć, stwarzać, wytwarzać, komponować
schaffen (schafft, schaffte, geschafft)wyczerpywać, wykańczać, podołać, dawać radę, radzić sobie, dopiąć (czegoś),
schleifen (schleift, schliff, hat geschliffen) szlifować, ostrzyć,
schleifen (schleift, schleifte, hat geschleift)ciągnąć, pot. wyciągać; jemanden ins Kino schleifen wyciągać kogoś do kina
wiegen (wiegt, wog, hat gewogen) ważyć
wiegen (wiegt, wiegte, hat gewiegt) siekać, szatkować,
bewegen (bewegt, bewegte, hat bewegt) poruszać, wzruszać, nurtować, animować
bewegen (bewog, hat bewogen) nakłaniać, skłaniać; sie ließ sich dazu bewegen dała się do tego nakłonić
memorize

Section 2

Recent badges