Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Vady dreva

rename
colek's version from 2018-12-29 09:49

Section

Question Answer
otevřený (nezarostlý) suk
zarostlý suk
zdravý suk
nezdravý suk
nahnilý suk
shnilý suk
suky v přeslenu
Jednoduchá čelní trhlina
Složená čelní trhlina
Čelní trhlina odlupčivá
Úplná čelní odlupčivá trhlina
Boční trhlina mrazová
Boční trhlina způsobená bleskem
Boční trhlina výsušná mělká
Boční trhlina výsušná hluboká
Boční trhlina výsušná pronikající
Sbíhavost
Zbytnění oddenku okrouhlé
Zbytnění oddenku žebrovité
Zploštění
Boulovitost
Boulovitost
Boulovitost
Křivost jednoduchá
Křivost složená
křivost složená
Točitost
Křemenitost
Dvě dřeně
Vidličnatost
Excentrická dřeň
Zásušek
Zárost úplný
Zárost částečný
Zárost částečný- rosedlina
Rakovina
Rakovina
Nepravé jádro- jednoduché
Nepravé jádro- mramorovité
Nepravé jádro- dvojité
Nepravé jádro- paprskovité
Nepravé jádro- hvězdicovité
Nepravé jádro- plamencovité
Vnitřní běl
Zbarvení jádra
Zbarvení běli houbami- zamodrání
Zbarvení běli houbami- povrchové zamodrání
Zbarvení běli houbami- hluboké zamodrání
Zbarvení běli houbami- barevné skvrny běli
Zapaření
Hniloba běli
Hniloba jádra
Bílá hniloba
Hnědá hniloba
Pestrá hniloba
Destrukční hniloba
trouchnivost
Poškození hmyzem povrchové
poškození hmyzem mělké
poškození hmyzem hluboké
poškození hmyzem malé
Poškození hmyzem velké
poškození ptactvem
Zuhelnatění
Cizí tělesa
Mechanické poškození-oděr kůry
Mechanické poškození-zásek
Mechanické poškození- zářez
Mechanické poškození- lizina
Mechanické poškození-výrobní trhlina
Mechanické poškození- nedořez
Mechanické poškození- vytrhaná vlákna a třísky
Plíseň roztoušená
Plíseň souvislá
Poškození cizopasnými rostlinami
Ohryz
Prosmol
Smolník
Smolník
Svalovitost
Svalovitost
memorize

Recent badges