Create
Learn
Share

Vaarbewijs I

rename
ohmarissa's version from 2015-08-28 12:38

zicht

Question Answer
Goed zicht ismeer dan 10km
matig zicht istussen de 4 en 10km
slecht zicht istussen de 1 en 4km
mist is (zicht)minder dan 1km
memorize

windkracht

Question Answer
zwakke windt/m 2
matige wind3 en 4
vrij krachtige wind5
krachtige wind6
harde wind7
storm8 en 9
zware storm10 en 11
orkaan12
Wat is het verschil tussen noordelijk en zuidelijk halfrond met betrekking tot de afwijking van de luchtstroomnoordelijk is naar rechts
zuidelijk is naar links
Krimpende windde windrichting verandert tegen de richting van de wijzers van de klok in
Ruimende windde windrichting verandert met de wijzers van de klok mee
memorize

aanmeren/wegvaren

Question Answer
Achteruit wegvaren van een lage wal met sterke windmet een voorspring
Achteruit wegvaren van een hoge walmet een voorspring
Achteruit wegvaren van een langswal als de wind van achteren komtmet een voorspring
Vooruit wegvaren van een lage wal met zwakke wind met een achterspring
Vooruit wegvaren van een hoge wal met een achterspring
Vooruit wegvaren van een langswal als de wind van voren komt met een achterspring
Vooruit wegvaren als er geen wind of stroming is met een achterspring
Volgorde wegvaren op achterspring1 achtertros 2 voorspring 3 voortros 4 achterspring
Volgorde wegvaren op voorspring1 voorstros 2 achterspring 3 achtertros 4 voorspring
Aanmeren met de stroom tegen1 voortros 2 achterspring
Aanmeren met de stroom mee1 achtertros 2 voortros
Aanmeren aan hogerwal1 voorspring 2 achtertros 3 voortros 4 achterspring
Aanmeren aan lagerwal1 bovenwindse tros
Aanmeren in een sluis1 achtertros 2 voortros
Aanmeren in een sluis met 1 verhaalpot1 voorspring 2 achterspring
memorize

Cardinale betonning

Question Answer
geel boven zwart onder zuid
zwart boven geel ondernoord
zwart met geel middenoost
geel met zwart middenwest
2 kegels toppen naar benedenzuid
2 kegels toppen naar elkaarwest
2 kegels top van elkaar afoost
2 kegels toppen naar bovennoord
ononderbroken flikkering (Q)noord
drie flikkeringen (Q3)oost
zes flikkeringen (Q6) gevolgd door lange schitteringzuid
negen flikkeringen (Q9)west
zuidgeel boven zwart onder, kegels punten naar beneden
westgeel zwart geel, kegels punten naar elkaar
noordzwart geel, kegels punten naar boven
oostzwart geel zwart, kegels punten van elkaar af
memorize

Reglementen

Question Answer
Het RPR is van toepassing opde (Boven- en Neder-) Rijn, de Lek, de Waal en het Pannerdensch kanaal. Bovendien op alle daaraan grenzende havens, laad- en losplaatsen en recreatieplassen.
Het Scheepvaart reglement Kanaal van gent naar Terneuzen (SRKGT)Dit reglement geldt op genoemd kanaal en zijkanalen, vanaf de grens met Belgie tot en met de havenhoofden van de buitenhaven van Terneuzen.
Scheepvaart Reglement WesterscheldeDe Westerschelde en haar mondingen.
memorize

Lichten

Question Answer
Grote motorschepentoplicht, boordlicht, heklicht, rondom schijnend licht
Snelle schepentwee gele krachtige rondom schijnende snelle flikkerlichten in een verticale lijn
Sleepcombinatie2 toplichten boven elkaar, geel heklicht op de sleper, achter op het laatst gesleepte vaartuig wit heklicht, bovenop elk gesleept vaartuig een wit rondom schijnend licht
Sleepcombinatie niet in de kiellinie3 toplichten op elke sleper
Duwcombinatievoorste (bakboord) duwbak 3 toplichten in een driehoek en de bak(ken) daarnaast 1 toplicht, boordlichten op de bakken zo dicht mogelijk bij de duwboot, duwboot heeft 3 heklichten in een horizontale lijn
Grote zeilschepenboordlichten, heklicht, rood boven groen toplichten
Klein zeilschipdriekleurenlicht
schip <7m1 wit rondom schijnend licht
Gevaarlijke stoffen1-3 blauwe lichten, resp 10, 50 en 100 meter afstand houden
Vrijvarende veerpontgroen boven wit toplicht, boordlichten en een heklicht
niet vrijvarende veerpontgroen boven wit toplicht
beperkt manoevreerbare schepenrood, wit, rood toplichten
onmanoevreerbare schepentwee rode toplichten
varende werkbotengeel flikkerlicht
politie, reddings en brandweerbotenblauw flikkerlicht
vissersvaartuiggroen boven wit toplicht, boordlichten en heklicht
memorize

geluidsseinen

Question Answer
1 lange stoot attentie
4 korte stotenik kan niet manoevreren
herhaalde lange stoten noodsein
1 korte stoot ik ga stuurboord uit
2 korte stoten ik ga bakboord uit
3 korte stoten ik sla achteruit
reeks korte stotengevaar voor aanvaring
4 korte stoten 1 lange stootmedische hulp nodig
kort langblijf weg
lang kort langsluis openen graag
drie lange stoten en 1 of 2 korte stotenhet in of uitvaren van een haven of nevenvaarwater en 1 stoot voor stuurboord afslaan en 2 stoten voor bakboord afslaan
memorize

voorrangsregels

Question Answer
zeilboten over verschillende boegbakboord heeft voorrang op stuurboord
zeilboten over dezelfde boegloef wijkt voor lij
oplopende zeilschepenopgelopen zeilschipt wijkt uit naar lij
memorize