Create
Learn
Share

Useful Japanese phrases

rename
notisaci's version from 2015-10-26 12:54

Section 1

Section 2

Question Answer
HelloKonnichiwa
Where are you fromShusshin wa doko desu ka
It's a pleasure to meet you Yoroshiku Onegai Shimasu
How are you (honorific)Ogenki desu ka
How are you (normal)Genki desu ka
I'm fine (honorific)Ogenki desu
I'm fine (normal)Genki desu
so so ma a ma a
badsaiaku
Good morningOhayo
Good morning (more polite)Ohayo Gazaimasu
Good eveningKonbanwa
nice to meet youHajimemashite
goodbye (informal)ja mata
memorize

Section 3

Section 4

Question Answer
Excuse me/ I'm sorrySumimasen
Thank you Arigotou
Thank you (more polite way)Arigotou Gozaimasu
Thanks (informal and starts with D)Doumo
Thanks (informal and starts with G)Gomen
Said before a mealItadakimasu
Thank you for the foodGochisousama
DeliciousOishii
Cheers (said at parties)Kanpai
memorize

Section 5

Section 6

Question Answer
Please say that one more timemouichido onegai Shimasu
Slowly pleaseYukkuri onegai shimasu
Please write it downKaite Kudasai
memorize

Section 7

Question Answer
Which one?dore
That one over thereare
That one near yousore
this onekore
memorize

Section 8

Section 9

Question Answer
No way/you're kiddingUso
That's so cuteKawai
Wowsugoi
am notjanaidesu
yeshai
yes, I canhai dekimasu
No I can notiie dekimasen
Noiie
should/must/have to donakerebanaranai
would like tonio oke emu
I want toNihoshii
memorize

Section 10