Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

üroloji ilaçlar

rename
nilosk's version from 2018-10-05 02:52

Section

Question Answer
alfa blokör (1)tamsulosin - tamprost
alfa blokör (2)silodosin - ürorec
alfa blokör (3) doksazosin - cardura
alfa blokör (4) prazosin - minipress
memorize

 

Question Answer
5α redüktaz inhibitörü (1) finasterid - proscar
5α redüktaz inhibitörü (2)dutasterid - avodart
memorize

 

Question Answer
fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (1)sildenafil - viagra
fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (2)tadalafil - cialis
memorize

 

Question Answer
antimuskarinik (1)solifenasin - solifas
antimuskarinik (2)darifenasin - emselex
antimuskarinik (3)tolderodin - detrusitol
memorize

 

Question Answer
İYE 1Nitrofurantoin - PIYELOSEPTYL
İYE 2Florokinolon - AVELOX
İYE 3Siprofloksasin (florokinolon) - CIPRO
İYE 4TMP-SMX - BACTRIM
İYE 5Sefuroksim - Cefax
İYE 6Fosfomisin - Monurol
memorize