Create
Learn
Share

Urologi

rename
aramfare's version from 2016-05-05 17:04

Section

Question Answer
Testistorsjon generellTestis roterer om sin akse, venøs stase og nedsatt sirkulasjon. Dør i 6 timer (Spermatogenese etter 6 t., hormonproduksjon etter 10 t.)
Testistorsjon symptomerAkutt smerter. Heiset testikkel, horisontal liggende. Ødem + Rubor. Palpasjonsøm i testikkel og epididymis.
Testistorsjon diagnose + behandlingOperasjon på mistanke. UL testikulær arterie begge sider. De-tork-ver; manuelt (høyre mot til klokkeviser, venstre med klokkeviser). Operasjon
Torsjon av testisappendikserFettvev rundt epididymis roterer rundt egen akse. Smerteful, og palpasjonsøm i et område. Ingen hevelse. Smertene forsvinner ved komplett iskemisk nekrose, resopsjon deretter. Ingen kirurgisk beh.
Epididymitt > 35 årSees i forbindelse med UVI forårsaket av BPH + andre obstruksjoner. Bakterier er E.coli og Enterococc faecalis.
Epidydimitt < 35 årSees i forbindelse med SOS (Sexuell Overførende Sykdommer = STD). Bakterier er N.gonorrhea. Chlamydia trachomatis.
Epidydimitt symptomerEnsidig smerter. Rubor. Varme. Ødem. Uøm testikkel, svært øm epididymis spes. ved tyngdenkraft retning.
Klamydia epididymitt2 uker Doxycycline 200 mg x 1
Gonorrhea epididymitt2 uker Doxycycline 200 mg x 1 + 1 dose Ceftriaxon 500 mg im
Epididymitt > 35 år behandling2 uker med Ciproxin eller Bactrim.
Prostatitt årsaker + symptomerSjelden. Følger UVI, E.coli 75 %, resten i forbindelse med SOS (Chlamydia og Gonorrhea). Symptomer; dysuri, pollakisuri, feber, perineum ubehag, palpasjonsøm prostata.
Prostatitt behandling4 ukers Ciproxin + Gentamysin inntil afebril.
Hydrocele definisjonSerøs væskesamling i testikkel peritoneal rom, mellom parietal og viseral tunica vaginalis. Kan kommunisere med abd. peritoneal space, andre ganger ikke kommuniserende
Kommuniserende hydroceleKommunikasjon mellom abd. og testikkel peritoneal space. Inguinal hernia kan til og med forekomme.
Ikke kommuniserende hydroceleIngen kommuniaksjon. Væskeproduksjon er høyre enn væskeresorpsjon i t. vaginalis.
Hydrocele symptomerØdem uten smerter. Ødem kan variere i størrelse med aktivitet (bruk av abd. muskulatur). Transilluminering.
Hydrocele diagnose og behandlingUL for å utelukke kreft. Barn --> Fjern sac, og suturer internal ring. Voksne, plikasjon og fjerning av t.vaginalis
Nyrestein smerterStein i nyrebekken --> smerter i umbilikal region. Stein i proximal ureter --> smerter i lysken. Stein i distal ureter --> scrotum/labia majora.
Nyrestein symptomerBevegelsestrange, skjærende smerter i flanker med stråling. Bankøm over nyrelosjer. Kvalme/oppkast. Makroskopisk/mikroskopisk hematuri. Feber
Nyrestein diagnoseKlinikk. + U-stix. Lab. UL for å utelukke hydronefrose --> JJ stent/nefrostomi for å avlaste nyrer. CT urografi for stein lokalisasjon.
Nyrestein akutt behandlingVoltaren 75 mg im + Afipran + Buscopan. Ingen effekt, gi Ketorax.
Nyrestein < 5 mmSend hjem, kontroll CT urinveier om 2-4 uker. Anbefal hydrering. Smertelindring med Voltaren eller Pinex forte. Smasmolytic med Tamsulosin eller Buscopan
Tamsulosin (Omnic) vs BuscopanTamsulosin 0,4 x 1. Buscopan 20 mg inntil x 5 ved behov.
Når kommer intervensjon for nyresteinerStein > 7mm. Obstruksjon + Hydronefrose. Tegn til infeksjon. Fare for nyrefunksjon
Typer intervensjon for nyresteinNefrostomi ved hydronefrose. ECWL (EkstraCorporal shockWave Lithotripsi). Uretroskopi. PCL (PerCutanan nefroLitotrypsi). Open surgery if others have failed.
Nyrestein profylakseHydrering (3L/d). Reduser Ca. inntak. Thiazider, Allopurinol.
Nyestein + sepsisUkomplisert --> 1 dose Genta + 1 uke Amoxicillin. Komplisert --> 5 dager Genta + 2 ukers Amoxicillin.
ParafimoseForhuden sitter som et stramt bånd bak glans penis --> ødem. Oppstår etter penis eksaminering, katetrisering, cystoskopi hvis forhuden ikke trekkes tilbake over glans.
Parafimose behandlingSmør med lidocain gel. Pakk penisen i is eller osmotisk pulver. Ta forhuden over etter redusert ødem. Ellers gjør cirkumsisjon.
Priapisme definisjon + årsakerEreksjon > 4 timer uten seksuell stimulering. Sickle cell anemi, Thalasemi. Spinal shock. Medikamenter (alprostadil, sildenafil..etc)
Priapisme behandlingLidocain gel, IS eller kald dusj. Hvis ingen effekt, sett venekanyle i corpus cavernosum og aspirer blod. Hvis ingen effekt, injiser 50 mg efedrin.
Testikulær kreft klassifiseringPrimære (Germ cell og Non-Germ cell). Sekundære (Metastaser..etc)
Germ cell tumor 90%Seminoma 50% vs Non-seminoma 50%
Non seminomatous tumors TETCYTeratoma. Embryocarcinoma. Teratocarcinoma. Choriocarcinoma. Yolk sac tumor
Non Germ cell tumorsLeydig cell tumor. Gonadoblastoma. Andre (adenocarcinoma..etc)
Testis cc. risikofaktorer + symptomerCryptorchidism. Gonadal dysgenese. Familiært. Alder 20-35. Kule, minimale smerter. Ved metastasering; ødem i underex, hoste, ryggsmerter.
Testis cancer behandlingOrkiektomi + lymfadenektomi. Strålebehandling +/- kjemoterapi.
Kateter typerTappekateter (En veis for engangs kat.). Foley/Tieman/Foley-tieman (2 veis kateter). Hematurikat. (3 veis. ballong, urindrenasje, skyllekanal). Armert
TappekateterEn veiskat. for engangskatetrisering
Foley/Tieman kateter2 veiskat., urindrenasje + ballon. Tieman har bøyd tipp. Tieman-Foley kateter.
Hematuri kateter3 veis, ballon, urindrenasje, en vei for å blæreskylle.
Armertkateter2 eller 3 veis, stivere kanaler, brukes til aspirasjon av koagler
Suprapubisk kateterBrukes hvis den naturlige veien er blokkert, sutureres til huden.
Hvordan katetrisereTrekk huden tilbake og vask glans med klorhexidin. Hold penisen med venstre, ha sterilt høyre. Sett in halv tube xylocain gel. Vent et minutt, så sett den andre halvdelen. Legg kateteret inn med hø, vent til urin kommer eller aspirer urin. Blås opp. og trekk ned til 5-15 cm.
memorize

Recent badges