Create
Learn
Share

Unit 8

rename
aniasleszycka's version from 2016-04-06 20:23

Section

Question Answer
hostilitywrogość
settle inzadomowić się
see offżegnać się
see throughtprzejrzeć, dokończyć
settle forakceptować
see toprzyczynić się do czegoś
settle upuregulować rachunki, zapłacić
see aboutzajmować się
settle downustatkować się
settle down tozacząć pracować na poważnie
abudanceobfitość
ebonyhebanowy
doesarna
mischievouszłośliwy, psotny
obtusetępy
remantreszta
heritagedziedzictwo
obliviousnieświadomy
endowed withobdarzony
purchasezakup
floorpowalić na ziemię
bigotednietolerancyjny, fanatyczny
hereditydziedziczność
perpetuateutrwalać, utrzymywać
preachgłosić propagować
turmoilniepokój, zamieszanie
impositionobciążenie, narzucenie
boil down tosprowadzać się do
dubiouspodejrzany, niepewny
apportionedprzydzielony
arbitrarydowolny, przypadkowy
interminglemieszać się
boguszmyślony
ineptnienadający się, zmyślony
memorize

Recent badges