Create
Learn
Share

Unit 5 zinnen

rename
milekega's version from 2018-05-21 15:45

Section 1

Question Answer
hoe laat is het?excuse me, what time is it?
het is negen uurit's nine o'clock
het is half vierit's half past three
het is kwart voor elfit's a quarter to eleven
het is kwart over vijfit's a quarter past five
het is bijna zes uurit's almost six o'clock
memorize

Section 2

Question Answer
het is tijd om te gaanit's time to go
het is te laatit's too late
het is te vroegit's too early
ik kom te laat op schoolI'll be late for school
wat ga je om vijf uur doen?What are you going to do at five o'clock?
ik ga om vijf uur voetballenI'm going to play football at five o'clock.
memorize

Section 3

Question Answer
wat ga je op dinsdag doen?What are you going to do on tuesday?
ik ga naar school op dinsdagI'm going to school on tuesday
ik moet me haastenI have to run
een kaartje naar het vliegveld auba ticket to the airport, please
wil je een retourtje of een enkeltje?single or return?
memorize

Section 4

Question Answer
een enkele reis aubsingle please
een retourtje auba return ticket please
hoe laat vertrekt de trein?what time does the train leave
de trein vertrekt om drie uurthe train leaves at three o'clock
de trein vertrekt over tien minutenthe train leaves in ten minutes
de trein vertrekt van perron 2the train leaves from platform two.
memorize

Section 5

Question Answer
ik wil de trein van vier uur haleni want to catch the four o'clock train.
hoe lang duurt de reis naar......?how long does it take to get to ....?
dat duurt ongeveer 40 minutenit takes about 40 minutes.
hoe kom ik in amsterdam?how do i get to amsterdam
je kunt met de bus gaan.you can get there by bus.
zullen we de bus nemen?let's take the bus.
ik ga met de bus naar belgieI'm going to belgium by bus.
memorize