Create
Learn
Share

Uk. plciowy

rename
annasleszycka's version from 2018-01-08 13:36

Section

Question Answer
w którym miejscu nasieniowód zmienia nazwę na przewód wytryskowypo wniknięciu do gruczołu krokowego
długość nasieniowodu50-60cm
części nasieniowodujądrowa-wzdłuż tylnego brzegu jądra, ku górze , powrózkowa-prosto ku górze w części tylnej powrózka nasiennego aż do pierścienia pachwinowego powierzchownego, pachwinowa-kanał pachwinowy do pierścienia pachwinowego głębokiego, miednicza-krzyżuje naczynia nabrzuszne dolne
Stosunek nasieniowodu do otrzewnejna całej swej długości jest bezpośrednio przykryty otrzewną
Budowa ściany nasieniowodubłona zewnętrzna, błona mięśniowa, błona śluzowa
Budowa bańki nasieniowodugruczołowa, uchyłki bańki
Co powoduje wydzielina nabłonka uchyłek bańkiplazmę, pobudza ruchliwość plemników
Położenie baniek nasieniowodupomiędzy dnem pęcherza moczowego, a odbytnicą
Długość przewodu wytryskowego2cm
Gdzie uchodzą przewody wytryskowena wzgórku nasiennym
Co obejmują przewody wytryskowełagiewkę sterczową
Tętnice nasieniowodu ; t. nasieniowodu ( od t. biodrowej wewnętrznej), t. mięśnia dźwigacza jądra ( z t. nabrzusznej dolnej), bańki i pęcherzykig. t. odbytniczej środkowej i dolnej i t. pęcherzowej dolnej
Żyły nasieniowoduuchodzą do splotu wiciowatego
Naczynia chłonne nasieniowoduw. lędźwiowe
Pęcherzyki nasiennegruczoły, uchodzą za pomocą przewodów wydalających do początku przewodu wytryskowego
Wydzielina pęcherzyków nasiennychenzymy, fruktoza-zużywana przez plemniki w przemianie materii, kwas cytrynowy, witamina C, pobudza ruchy plemników
Pozostałości embrionalne narządów moczowo-płciowych męskichprzyczepek jądra, przyczepek nadjądrza, przyjądrze, przewodziki zbaczające, łagiewka sterczowa ( pochwa męska)
części odbytnicy, ich granica i zgięciamiedniczna ( bańka odbytnicy)- zgięcie krzyżowe i odbytowa ( kanał odbytu)- zgięcie kroczowe, granicą jest przejście przez przeponę miednicy
wytwory błony śluzowej odbytnicyfałdy poprzeczne 2-5 ( cz. miedniczna); słupy odbytu, zastawki odbytu, (cz. odbytowa)
gruczoły Skenego i Bartholinagruczoły przedsionkowe mniejsze i większe w wargach sromowych mniejszych
powierzchnie jądraboczna i przyśrodkowa
brzegi i końce jądrabrzeg przedni i tylny, koniec górny i dolny
sprzężna anatomicznaanatomical conjugate ( odl. wzgórka od górnego brzegu spojenia łonowego); 11,5 cm
wymiar poprzeczny płaszczyzny wchodutransverse diameter , największa odl. pomiędzy dwoma punktami kresy granicznej;13,5
wymiar skośny płaszczyzny wchoduoblique diameter, odl stawu krzyżowo- biodrowego od wyniosłości łonowej, lewy i prawy, 12,5
memorize
wymiar prosty płaszczyzny wchodu: straight diameter; sprzężna wejścia/ true conjugate; najkrótsza odl. wzgórka od spojenia 11 cm
Question Answer
wymiar przekątny płaszczyzny wchodudiagonal diameter; sprzężna przekątna/ diagonal conjugate, odl wzgórka od dolnego brzegu spojenia, 13 cm
powierzchnie macicypęcherzowa i jelitowa
brzegi macicyprawy i lewy
części macicytrzon, cieśń/ isthmus of uterus, szyjka/ uterine cervix
memorize

Recent badges