Create
Learn
Share

Typy Mezinárodních organizací

rename
martinka's version from 2017-11-20 17:14

Section 1

Question Answer
nevladní 1.Scouty
nevladní 2.Červený kříž
nevladní 3.Lékařy bez hranic
memorize

Section 2

Question Answer
nadnárodní 1.Toyota
nadnárodní 2.General Electrics
nadnárodní 3.Cola cola
memorize

Section 3

Question Answer
mezivladní 1.OSN
mezivladní 2.OSCE
mezivladní 3.World Trade Organization
memorize

Section 4

Question Answer
Ekonomické 1.Světová obchodní organizace
Ekonomické 2.EU
Ekonomické 3.Spol. nezávislých států
Ekonomické 4.Org. pro ekonomickou spol. a rozvoj
memorize

Section 5

Question Answer
Politické 1.Liga Arabskych Statů
Politické 2.OSN
Politické 3.Rada Evropy
memorize

Section 6

Question Answer
Vojenské 1.NATO
Vojenské 2.Varšavská Smlouva
memorize

Section 7

Question Answer
Celosvětové 1.OSN
Celosvětové 2.Světová Obchodní Org.
memorize

Section 8

Question Answer
Regionální 1.NATO
Regionální 2.Varšavská Smlouva
Regionální 3.EU
Regionální 4.Rada Evropy
Regionální 5.Liga Arabskych Statů
Regionální 6.Spol. nezávislých států
Regionální 7.Org. pro ekonomickou spol. a rozvoj
memorize

Recent badges