Create
Learn
Share

TUSPATOSINDIRIM

rename
syokbe2's version from 2018-10-22 14:00

Section

Question Answer
Cowdry-A inklüzyonu görülen hastalıkOral mukozanın HSV-1 enfeksiyonu
Tzanck testi (+) olan hastalıkOral mukozanın HSV-1 enfeksiyonu
Hairy lökoplaki nedirAIDS'te EBV enfeksiyonu ile oluşur, malignleşmez.
Malignleşme potansiyeli en fazla olan oral mukoza lezyonuEritroplaki
En sık görülen oral mukoza kanseriSkuamöz hücreli karsinom
Oral mukoza skuamöz hücreli kanseri en sık nerede olurAlt dudak
Oral mukoza skuamöz hücreli kanserinde iyi prognoz kriteriAlt dudakta olması
Oral mukoza skuamöz hücreli kanserinde kötü prognoz kriteriAğız tabanında olması
Oral mukoza skuamöz hücreli karsinomu için risk faktörleriLökoplaki, eritroplaki, HPV 16/18, tütün, alkol, kronik irritasyon, Plummer-Vinson
Sialadenitin en sık nedeniMukosel (genelde travma nedenli), ikinci en sık neden kabakulak
Sialadenit en sık nerede görülürSubmandibular bez
Tükürük bezi tümörlerinde en yüksek malignite riski olan bezMinör bezler
Tükürük bezi tümörlerinde en düşük malignite riski olan bezParotis
Tükürük bezi tümörleri en sık hangi bezde görülürParotis
En sık görülen tükürük bezi tümörüPleomorfik adenom (mikst)
Her zaman parotiste görülen tümörWarthin
Sigara ile en çok ilişkili olan tükürük bezi tümörüWarthin
En sık görülen malign tükürük bezi tümörüMukoepidermoid karsinom
Silindiroma ile karışan tükürük bezi tümörüAdenoid kistik karsinom
Perinöral invazyon yaptığı için çok ağrılı olan tükürük bezi tümörüAdenoid kistik karsinom
Minör tükürük bezlerinin en sık malign tümörüAdenoid kistik karsinom
Üst özofagusta görülen mukozal ringWeb
Gastroözofagiel bileşkede görülen mukozal ringSchatzki halkası
Özofagus mukozal ringi için etiyolojik faktörlerReflü, Paterson-Brown Kelly, Plumber-Vinson
En sık görülen özofagus divertikülüZenker
En semptomatik özofagus divertikülü Zenker
TBC nedeni ile görülebilen özofagus divertikülü Traksiyon
En sık görülen hiatal herniSliding
Akalazya triadıAÖS basıncı artmıştır, Peristaltizm yoktur, Sfinkter gevşemez
Sekonder akalazya nedeniChagas
Chagas etkeniTrypanosoma cruzii
Özofagusta myenterik pleksusta ganglion azalması ile oluşan hastalıkAkalazya
Allgrove sendromu (Triple A) triadıAkalazya+Alakrimi+ Adrenal yetmezlik
Kusma ve alkolizmle ilişkili, mukozal yırtıkların oluştuğu hastalıkMallory-Weiss
En sık özofagus varis nedeniSiroz
En sık özofajit nedeni GÖR
Zımba deliği şeklinde lezyon görülen özofajit nedeniHSV
Sığ ülserler görülen özofajit nedeniCMV
Gri-beyaz psödomembran görülen özofajit nedeniCandida
PPI cevabı görülmeyen özofajitEozinofilik özofajit
GÖR nedeni ile goblet hücrelerinin kolumnar epitele döüştüğü hastalıkBarret özofagusu
En sık benign özofagus tümörüLeiomyom
En sık özofagus tümörüSkuamöz hücreli
Özofagus tümörü en sık nerede görülürOrta 1/3
Tylozis ilişkili kanserÖzofagus
Barret ilişkili kanserAdenokarsinom
Barret ilişkili tümör lokalizasyonu Alt 1/3
2-3 haftalık bebekte safrasız kusma görülen hastalıkPilor stenozu
En sık görülen diyafram hernisiBochdalek
En sık akut gastrit nedeniNSAID
Akut gastrit ülserasyonu temel sebebiAsidoz ve hipoksi
Yanıkla ilişkili ülserCurling
Travma ilişkili ülserCushing
Stresten bağımsız kanayan mide lezyonuDieulafoy ve GAVE
En sık kronik gastrit nedeniHelikobakter
Çölyak ile birlikte görülen gastritLenfositik gastrit
Granülomatöz gastrit en sık nedeniCrohn
Gastrik travma nedeni ile oluşan kronik gastrit Gastrika sistika
Otoimmün gastritte mide lezyonu Korpus ve fundus atrofisi
Peptik ülser en sık nerededirDuodenum 1. kısım
Peptik ülserin en sık nedeniHelikobakter
Peptik ülser nereden kanarDuodenum arka duvarı
Peptik ülser nereden perfore olurDuodenum ön duvarı
Aklorhidri ve protein kaybettiren ensefalopati görülen hastalıkMenetrier
Menetrier etiyoloji Artmış TGF alfa, ÜSYE (çocukta)
Menetrier'in çocukta prognozuKendini sınırlar ve malignleşmez
Menetrier'in yetişkinde prognozuMalignleşebilir
En sık görülen mide tümörüAdenokarsinom
En sık görülen benign mide tümörüPolip
En sık mezenkimal mide tümörüGastrointestinal stromal tümör
PPI kullananlarda oluşan mide tümörüFundik gland polibi
FAP ilişkili mide tümörüFundik gland polibi
En sık malign mide tümörüAdenokarsinom
En sık mide karsinomu lokalizasyonuKüçük kurvaturun üstünde, antropilorik bölgede
Kronik gastrit zemininde gelişen mide tümörüİntestinal tip
E-cadherin mutasyonu ve A kan grubu ilişkili mide tümörüDiffüz tip
Taşlı yüzük hücresi görülen mide tümörüDiffüz tip
Linitis plastika görülen mide tümörüDiffüz tip
Ekstranodal lenfoma en sık nerede görülürMide
Mide maltomasının en sık nedeniHelikobakter
Abdomen en sık mezenkimal tümörüGIST
GIST gelişen hücrelerKajal
C-kit protoonkogen aktivasyonu görülen mide tümörüGIST
KİT(CD117) antagonisti ilaçİmatinib
Volvulus en sık nerede görülürSigmoid
İntussepsiyon etiyolojisiÇocukta rotavirüs, erişkinde tümör
Meckel divertikülü heterotopik dokuMide epiteli
Hirschprung gen mutasyonuRET
Meisner ve Auerbach pleksusunda aganglionite Hirschprung
Hirschprungta patolojik segmentGeniş segmentin distali
İskemik bağırsağın en sık nedeniArteriyel tıkanıklık
Arteriyel emboli bağırsakta en sık hangi damarı tutarMesenterica superior
Bağırsakta iskemiye en hassas bölgeSplenik fleksura
Bağırsakta anjiyodisplazi en sık nerede olurÇekum
Bağırsak mukozal villuslarda atrofi görülen hastalıkÇölyak ve Whipple
Çölyağa eşlik eden hastalıklarTip 1 DM, Tiroidit, Sjögren, IgA nefropati
Çölyakta artan malignitelerİntestinal T hücreli lenfoma, Adenokanser
PAS (+) boyanan basillerin görüldüğü bağırsak hastalığıWhipple
Apolipoprotein B eksikliğiAbetalipoproteinemi
Whipple mekanizmasıMikroorganizma yüklü makrofajlar lenfleri tıkar
İPEX sendromuİmmün disfonksiyon+Poliendokrinopati+Otoimmun enteropati+X bağlı geçiş
İPEX gen mutasyonuFOXP3
Crohn tutulum şekli Transmural ve segmenter
Fistül ve granülom görülen inflamatuar bağırsak hastalığıCrohn
Crohn en sık lokalizasyonTerminal ileum
Kolon ca. ve toksik megakolon riskini yükselten inflamatuar bağırsak hastalığıÜlseratif kolit
Ülseratif kolitte ekstraintesitnal bulguMigratuar poliartrit
Kolostomi distalinde kör poşta görülen kolitDiversiyon
Divertikülüt bağırsakta en sık nerede görülürSigmoid kolon
Kolonda görülen non-neoplastik poliplerHamartomatöz, hiperplastik, inflamatuar
Sağ kolona yerleşten hiperplastik ve malignleşen polipSesil serrated adenom
Kolonda hamartomatöz polipli sendromlarJuvenil polipozis, Peutz-Jeghers, Cowden, Cronbkhite-Canada, Tuberoskleroz, Bannayan ruvalcaba
Kolonda genetik olmayan polip sendromuCronkhite-Canada
Peutz-Jegher polipleri lokalizasyonİnce bağırsak
Peutz-Jegher hiperpigmentasyonu ile çillerin farkıÇiller bukkal mukozaya yerleşmez
Cronkhite-Canada'yı diğer poliplerden ayıran özellikNon-herediter olması ve 50 yaş üstünde görülmesi
Soliter rektal ülser sendromuna eşlik eden polipİnflamatuar
Kolonun en sık benign neoplazisiPolip
Bağırsağın en sık ve en iyi prognozlu adenomatöz polibiTübüler adenom
Hipoproteinemi+Hipokalemi+Malignite riski görülen kolon polibiVillöz adenom
FAP mutasyonuAPC
FAP, Gardner, Turcot polip tipiAdenomatöz polip
FAP taşıyıcılarına kolektemi neden yapılırKanser riskini azaltmak için
Kolon polibi+Glial beyin tümörüTurcot
Non-polipozis kolorektal ca. sendromuLynch
Lynch mutasyonuMSH2 ve MLH 1
İntestinal polip+Sebase deri tümörü+DNA tamir mekanizmasında bozuklukMuir-Torre
Kolon en sık malign neoplaziAdenokarsinom
Kolon ca. en önemli presdispozan faktörAdenomatöz polip
Kolorektal ca. en sık hematojen metastaz yeriKC
İnce bağırsak lenfoması en sık lokalizasyonİleum
İnce bağırsak adenokarsinomu en sık lokalizasyon Ampulla Vateri
Karsinoid tümör en sık nerede görülürJejenum-İleum
Çok ender metastaz yapan karsinoid tümörApendiks ve Rektum
En sık metastaz yapan karsinoid tümörJejenum-İleum
Karsinoid sendromda idrarda artan metabolit5-hidroksi indol asetik asit
Karsinoid tümör en önemli prognoz kriteriLokalizasyon
Müsin salgılayan neoplazilerin peritona metastazı Psödomiksoma peritonei
Periton ve retroperitonda en sık görülen yumuşak doku tümörüDesmoplastik küçük hücreli tümör [t(11,22)]
memorize