Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TUSPATOKGENITAL

rename
syokbe2's version from 2018-12-08 20:26

Section

Question Answer
Postmenapozal kadın, vulvada kaşıntı, biyopside epitel atrofisi varLiken skleroz
Vulvada kaşıntı, epitelde hiperplazi varSkuamöz hiperplazi
Vulva en sık benign tümörüKondülama akümünata (HPV 6-11)
Bir hücrenin HPV ile enfekte olduğunun göstergesiKoilosit
Vulva en sık primer maligniteSkuamöz hücreli kanser
Vulvada memeye benzer dokuPapiller hidradenom
Labia majörde hiperemi, biyopside PAS(+) hücrelerPaget
Vulvada Paget ne ile karışır Malign melanom
Malign melanom ve Paget ayrımıMelanomda S-100 proteinine karşı antikor vardır, Paget'te sitokeratine karşı antikor vardır. Melanom mukopolisakkarit içermez.
Vajen duvarında embriyonel artıkGardner kisti
Vajinal adenozis anlamıVajinada kolumnar epitel bulunması
Vajen primer maligniteleri en sık nereden çıkarÜst posterior duvar
En sık primer vajen malignitesiSkuamöz hücreli
5 yaşından küçük çocukta vajen malignitesiSarkoma bothrides
Annesi gebeliğinde DES kullanmış çocukta vajen patolojisiVajinal adenozis, şeffaf hücreli kanser
Servisiti olan kadında biyopside lenfoid foliküller (+)Klamidya
Serviks CA risk faktörleriHPV (en önemli), erken yaşta seks, multiple partner, düşük sosyoekonomi, sigara, alkol, multiple gebelik
HPV servikste hangi hücreleri enfekte ederSkuamöz hücrelerin bazal tabakası (ayrıca glandüler ve nöroendokrin hücreleri enfekte eder, NET yapabilir)
HPV servikste hangi hücrelerde çoğalırMatür skuamöz hücreler
Ki67 ve p16 ne gösterirÇoğalan hücreleri boyar
Serviks CA en sık ölüm nedeniÜremi (üreterler tıkanır)
En sık serviks CA tipiSCC
Adenomiyozis ne demek Endometriyumun miyometriyuma girmesi
Endometriyozis en sık nerede görülürOver
Endometriyozis tanısı için kriterlerBiyopside endometriyal gland, endometriyal stroma, hemosiderin yüklü makrofajlar (en az 2 kriter)
En yüksek riskli endometriyal hiperplaziAtipik kompleks hiperplazi
En kötü prognozlu endometrial CA tipiSeröz papiller
Endometrial CA evrelemesinde neye bakılır Solid tümör oranı
Kadınların en sık tümörüLeiomiyom
Benign leiomiyom metastazıAC'e metastaz yapabilir
Leiomiyom demek için gereken kriterlerNekroz, mitoz, atipi
Over yüzey epitelinden kaynaklı tümörlerde markerlarCa-125, osteopontin
En sık over tümörü nereden köken alırYüzey epiteli
En sık over tümörüSeröz kistadenom
En çok bilateral olan over tümörüSeröz kistadenokarsinom
Psammoma cismi görülen over tümörüSeröz kistadenokarsinom
Peritoneal karsinomatozise en sık neden olan over tümörüSeröz kistadenokarsinom
Tuba uterina epiteline benzeyen hücreler hangi over tümöründe Seröz kistadenokarsinom
Seröz over tümörlerinde risk faktörleriNulliparite, aile öyküsü, gonadal disgenezis, BRCA-1/2 mutasyonları, p53, KRAS-BRAS mutasyonları,
Seröz over tümörlerinden koruyucu faktörlerOKS ve tüp ligasyonu
High grade seröz over tümörleri hangi mutasyonları içerirp53, BRCA 1-2,
Low grade seröz over tümörleri hangi mutasyonları içerirKRAS-BRAS
Overi en çok büyüten tümörMüsinöz
Serviks epiteline benzeyen hücreler hangi over tümöründeMüsinöz
Müsinöz tümörler için risk faktörleriKRAS mutasyonu ve sigara
Psödomiksoma peritonei'ye neden olan over tümörüMüsinöz
Endometriyuma benzyen over kanseriEndometrioid
Transizyonel epitel içeren over tümörüBrenner
Arias-stella reaksiyonuna benzeyen histoloji gösteren hob-nail yapıları içeren over tümörüŞeffaf hücreli
Endometriyozis zemininde gelişen over tümörüEndometriyoid, şeffaf hücreli kanser
Seminomun karşılığı olan over tümörüDisgerminom
Genç kadın ve gebelerde en sık görülen malign germ hücreli over tümörüDisgerminom
En radyosensitif over tümörüDisgerminom
Patolojide bol lenfosit içeren over tümörüDisgerminom
İnfantta en sık görülen germ hücreli over tümörüYolk-sac
Schiller-Duval cisimleri içeren, PAS (+) boyanan, alfa fetoprotein sentezleyen over tümörüYolk-sac
Alfa fetoprotein ve beta HCG sentezleyen over tümörüEmbriyonel karsinom
Over koryokarsinomu ve plasental koryokanser arasındaki farklarOverdekiler genelde diğer tümörler ile kombinedir ve KT'ye dirençlidir
En sık görülen germ hücreli over tümörüMatür kistik karsinom
Teratom malignleşirse en sık hangi maligniteye dönüşürSCC
Hipertiroidiye neden olabilen teratomStruma ovarii
Call-exner cisimleri içeren, östrojen salgılayan ve tümör markerı inhibin olan over tümörüGranüloza hücreli tümör
Sarı renkli olan ve steroid sentezleyebilen over tümörüTeka hücreli tümör
Reinke kristalleri hangi over tümöründe bulunurSertoli-leydig hücreli tümör
Asit, hidrotoraks ve over tümörü yapan sendromMeigs sendromu
Fibromanın eşlik ettiği sendromlarMeigs sendromu, bazal hücreli nevüs sendromu
Overe en sık metastazMülleriyen orjinli (over)
Ektopik gebeliğin en sık nedeniTubal inflamasyonlar
Komplet mol özellikleriTüm villuslar tümöral, fetal doku yok, tüm kromozomlar babadan gelir, diploid pattern (+), HCG çok yüksek
İnkomplet mol özellikleriBazı villüslar tümöral, anne ve babadan kromozom gelir, triploid pattern, HCG biraz yüksek
Komplet-inkomplet mol ayrımıKomplet mol p57 boyanır
Hidatiform mol en sık nerey metastaz yaparAC
Sitosinsityotrofoblastların tümörüKoryokarsinom
Koryokarsinom ne zaman oluşurKomplet mol, abortus ve gebelik sonrası
Koryokarsinom villus içerir miHayır
İntermedier trofoblastlardan gelişen ve HPL-HCG sentezleyebilen tümörPlasental yatak trofoblastik tümörü
Ekstravillöz trofoblastlardan ne gelişirPlasental site trofoblastik tümör
Sigara içen ve A vitamini eksikliğinde hangi meme hastalığı görülürPeriduktal mastit
Memede retraksiyon nedenleriMeme CA, sklerozan adenozis, duktal ektazi, yağ nekrozu
Meme duktuslarının skeresyon ile tıkanıp proksimalinin genişlemesine ne denirDuktal ektazi
Tip 1 DM ve otoimmün tiroid hastalığı ile ilişkili meme hastalığıLenfositik mastopati
Memede protez kullanımı ile oluşan mastitGranülomatöz mastit
Non-proliferatif meme değişiklikleriFibrozis, kist, apokrin metaplazi
Meme başı kanlı akıntısında öntanıİntraduktal papillom
Atipisiz proliferatif meme değişiklikleriEpitelyal hiperplazi, papillomatozis, sklerozan adenozis, kompleks sklerozan lezyon
Atipili proliferatif değişikliklerAtipili duktal hiperplazi, atipili lobüler hiperplazi
İntralobülre stromadan köken alan meme tümörleriFibroadenom, filloides tümör
Meme en sık benign tümörüFibroadenom
Meme fibroadenomu nereden köken alırMeme intralobüler stromasından
Mamografide makrokalsifikasyon var ise öntanıFibroadenom
Popcorn kalsifikasyon görülen tümörFibroadenom
Memede fibroadenomu tetikleyen ilaç Siklosporin
Memede ileri yaşta görülen büyük fibroadenomlara ne denirFilloides tümör
Meme kanseri en sık hangi kadrandan gelişirÜst dış kadran
Familiyal meme kanserinde mutant genBRCA-1
En tehlikeli olan duktal karsinoma in situKomedokanser
Mamografide mikrokalsifikasyon var öntanıDuktal karsinoma in situ
İnsitu lobüler kanser genellikle hangi kansere dönerİnvaziv duktal kanser
Bilateral olan meme kanseriLobüler
En sık meme kanseriİnvaziv duktal kanser
Triple negatif meme kanserinde hangi mutasyon görülürBRCA-1
Her2/neu'ya karşı geliştirilen antikorTranstuzumab (herceptin)-lapatinib
Erkek meme kanserinde hangi gen bozukEn sık BRCA-2 sonra BRCA-1
İnvaziv meme kanserlerinin en sık görülen tipiER (+), Her-2 (-)
Boğa gözü manzarası, indian file görüntüsü hangi meme kanserinde Lobüler
E-cadherin kaybı olan meme kanseriLobüler
Lenfosit infiltrasyonun olduğu meme kanseri Medüller
Memede portakal kabuğu manzarasının nedeniTümör hücrelerinin lenfatikleri infiltre etmesinden dolayı
Steward-treves sendromu nedirMastektomi sonrası lenfödem zemininde gelişen anjiyosarkom
Meme kanseri gradelemesi için kullanılan skorlamaNottingham histolojik skorlaması
Nottingham histolojik skorlamasında nelere bakılırNükleer grade, tübül formasyonu, mitotik oran
Meme kanserinde en önemli 2 prognostik kriter2'den falza aksiller lenf nodu metastazı ve evre
Jinekomasti nedenleriSiroz, alkolizm, Kleinfelter, ilaçlar
memorize