Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TUSPATOEGENITAL

rename
syokbe2's version from 2018-12-08 20:38

Section

Question Answer
En sık penis anomalisi nedir, neye eşlik ederHipospadias, inmemiş testis
Epispadiasa en sık hangi anomali eşlik ederEkstrafiya vesika
Glans penisin inflamasyonuBalanit
Glans penis ve pepicium inflamasyonuna ne denirBalanopostit
Prepicium striktürüne ne denirFimozis
Glans peniste eritemli prekarsinojen lezyon var, tanıQueyrat eritroplazisi
En sık penis malignitesiSCC
Penis derisinde karsinoma insitu, tanıBowen hastalığı
Skrotum büyümesinin en sık nedeniHidrosel
Sfiliz erkek genitalde ilk nereden başlarTestis
TBC erkek genitalde ilk nereden başlarEpididim
Çocukta en sık paratestiküler maligniteRabdomyosarkom
Testis tümörü risk faktörleriİnmemiş testis, Kleinfelter, testiküler feminizasyon
İntratübüler germ hücreli neoplaziden gelişmeyen testis tümörleriSpermatositik seminom, Yolk-sac, pediyatrik teratom
Germ hücreleri somatik hücrelere dönüşürse buna ne denirTeratom
Germ hücrelri trofoblasta dönüşürse buna ne denirKoryokanser
En sık testis tümörüSeminom
En radyosensitif testis tümörüSeminom
Disgerminomun erkekteki karşılığıSeminom
İnmemiş testiste en sık maligniteSeminom
İnmemiş testis için spesifik histolojiİntratübüler germ hücreli neoplazi
İleri yaşta en sık görülen primer testis tümörüSpermatositik seminom
Alfa fetoprotein ve beta HCG yükselen testis tümörüEmbriyonel karsinom
İnfantta en sık görülen germ hücreli testis tümörüYolk-sac
Schiller-Duval cisimleri içeren, PAS(+) boyanan, alfa fetoprotein sentezleyen testis tümörüYolk-sac
En malign testis tümörüKoryokarsinom
Reinke kristalleri içeren, testesteron salgılayan testis tümörüLeydig hücreli tümör
Benign prostat hiperplazisi nereden ortaya çıkarTransizyonel zone
Benign prostat hiperplazisi premalign midirHayır
Prostat CA en sık nereden ortaya çıkarPeriferik zone
Prostat CA markerlarıPSA, PAP, AMCAR
memorize