Create
Learn
Share

TUSPATODAMAR

rename
syokbe2's version from 2018-10-22 14:00

Section

Question Answer
Aterosklerozun en karakteristik lezyonuAterom plakları
Ateroskleroz en sık nerede görülürRenal arter distalindeli abdominal aorta
Ateroskleroz nerede görülmezPulmoner arter ve çıkan aorta
Düz kas hücrelerini inhibe eden faktörlerHeperan sülfat, NO, TGF-beta
Hyalen arterioskleroz neyin bulgusudurBenign hipertansiyon
Hiperplastik arterioskleroz, fibröz nekroz ve damar duvanda soğan zarı tarzında düz kas kalınlaşması neyin bulgusudurMalign hipertansiyon
PAN klasik tutulumOrta boy damarlarda transmural ve atlamalı tutulum
Klasik PAN nereyi tutmazAC ve pulmoner arter dalları
PAN'ın birlikte sık görüldüğü virüsHBV
Granülomatözis polianjitin (Wegener) bulgularıSolunum yollarında nekrozitan granülom, AC tutulumu, Glomerülonefrit
Lökositoklastik vaskülit (Mikroskopik PAN) tutulumuKlasik PAN'a göre daha küçük arteriyol ve venül tutulumu, çoğunda lezyonlar deri ile sınırlıdır
Churg-Strauss sendromu lezyonları Eozinofilden zengin ve granülom içeren lezyonlar
Temporal arterit nereleri tutarKarotisin ana dallarını segmental olarak tutar, granülomatözdür
Temporal arterit kimlerde sıktırYaşlı kadınlarda sıklıkla polimyaljiya romatika ile birliktedir
Takayasu arteriti nereleri tutarAort ve aort dalları, pulmoner arter
Granülomatöz vaskülitlerWegener, Churg-Strauss, Temporal arterit, Takayasu, Tromboanjitis obliterans
Kawasaki kimlerde görülürİnfant ve erken çocuklukta
Kawasaki oluşum mekanizmasıEndotel ve düz kas hücrelerine karşı antikor
Endotel hücrelere karşı antikor oluşması ile karakterize iki hastalıkSLE, Kawasaki
Tromboanjitiis obliterans kimlerde görülür25-50 yaşlarında sigara içen erkeklerde
Tromboanjitis obliterans nereleri tutarTibial ve radial arter
Komşu ven ve siniri tutabilen vaskülitTromboanjitis obliterans
Aort anevrizmasının en sık nedeniAteroskleroz
Anevrizma en sık nerede izlenirAbdominal aorta, renal arter çıkış yerinin distali
Tanıda plazma hücrelerinin kullanıldığı üç hastalıkSfiliz, kronik endometrit, otoimmün hepatit
Aort diseksiyonu kimlerde sıkİleri yaş hipertansif erkekler
Aort diseksiyonu en sık neredeÇıkan aorta
Aort diseksiyonu predispozan faktörKistik medial nekroz
Çocukluk çağının en sık görülen tümörüHemanjiyom
Erişkinlerde en sık primer KC tümörüKavernöz hemanjiyom
Gebelerde gingivada bulunan hemanjiyomGranüloma gravidarum
Parmak uçlarında, tırnak yataklarında görülen ağrılı tümöral lezyonGlomus tümörü
Kaposi sarkomu etkenHHV-8
AIDS'te en sık sarkomKaposi
Transplantasyon sonrası görülen sarkomKaposi
Kaposi sarkomu nereden köken alırDamar endoteli
Damarların en sık malign tümörüAnjiyosarkom
Hipoglisemiye neden olan damar tümörüHemanjiyoperisitoma
memorize