Create
Learn
Share

Turkish 4

rename
aslan7's version from 2018-03-19 17:35

Verbs - Fiiller

Question Answer
çalmak / vurmaksteal / hit
ceza kesmek (polis memur)punish
durdurmak stop / arrest
kontrol etmek ( hemšire)controle
dağıtmak (postacı)distribute
söndürmekextinguish
tamir etmekrepair
para yatırmakdeposit money
yardım etmekhelp
ders anlatmak / ders vermek / öğretmekteach
hissetmekfeel
kaçırmaklet go
kaybetmeklost
aramaksearch
mezun olmakgraduate
çarpmakhit
sıkışmaksqueeze
yaralanmakget injured
kırılmakbreak
düşmakfall
ayrılmakseparate
kıymakchop up
sarmakwrap
dolmakfill
ezmekcrush
süzlamaksqueeze/extract
kavurmakroast
yatmakgo to bed
memorize

İngilizcenin Cümle Bilgisi

 

İngilizcede cümlenin yapısı öznenin ve yüklemin biçimlerine bağlıdır.

 

Basit bir şey hakkında, ama İngilizce dilini doğru bir şekilde
anlama ve kullanma konusunda biraz yardımcı oluyor.

 

Konu ve yüklem şu olabilir:

 

1.Simple subject - Basit özne - bir isim veya bir vekil.
2.Simple predicate - Basit yüklem aynı zamanda sadece bir kelime yapar - fiil.
3.Tam bir özne ve yüklem, bir grup kelime içerir.

 

İngilizcenin konusu ve yüklemi karmaşık olabilir ve bunları
nasıl tanıyacaksınız:

 

I. Karmaşık özne (compound subject), aynı yüklemeye sahip iki
veya daha fazla özne oluşur.

 

Mehmet and Melek are singing together.

 

Bu cümlenin özne " Mehmet and Melek ".

 

II. Yükleminin iki veya daha fazlası, aynı konu için geçerli olduğunda,
bir bileşik yüklemi oluşturulur.Yüklemler bu durumda bağlaçlar ile
birbirine bağlıdır ... (and, or , but veya either, or , neither )

 

Ali sings and plays a guitar.

 

Bu cümlenin Yüklem " sings and plays ".

 

İngilizcede sadece 3 tane ismin hali var.

 

1. (eng. nominative / subjective case)
2. (eng. accusative / objective case)
3. (eng. genitive / possessive case)

 

1. NOMINATIVE / subjective case

 

"Tim" saw a cat.

 

Kim ? --- Tim

 

2. ACCUSATIVE / objective case

 

Mehmet paid the "bill" , Esma called "him".

 

Ne ? Kim ? --- bill / him

 

3. GENITIVE / possesive case

 

The dog is Cesar's.

 

Kimin ? -- Cesar's (Cesar'ın)

 

 

 

Şahıs zamirleri İngilizcenin ismin halinda

 

1. I – me - mine
2. you - you - yours
3. he/she/it - him/her/it - his/hers/its

 

1. we - us - ours
2. you - you - yours
3. they - them - theirs

 

NOT: Atanan bir özne veya nesne olup olmadığını belirlemek için,
    çevreleyen sözlere bakmanız gerekecektir.

 

Jim is dancing with Mary.
Mary loves Jim.

 

Özne genellikle fiilden önce geliyor, nesne ise bir teklifin veya
fiilin arkasındadır.

 

Zaten birinci cümlede "Jim" bir özne , ikinci cümlede bir nesne oluyor.
"Mary" birinci cümlede nominativ halde , ikinci cümlede accusativ halde.

Zamanlar - Verb Tenses

 

Fiiller üç zamanda gelir: geçmiş (past), şimdiki zaman (present)
ve gelecek (future).

 

İngilizcede olarak, şimdiki zaman (present) , geçmiş (past) ve gelecek (future) 4*er hali vardır.

 

Bu sayfada sadece İngilizce, geçmiş, şimdik ve gelecekte basit zamanları yapacağım.

 

Simple present tense

 

Basit şimdiki zaman bir yardımcı fiil tarafından oluşturulur " To do "

 

Bu fiil zamanındaki bu yardımcı fiil iki temel forma sahip olabilir ve yardımcı fiilin ardında her zaman mastar olarak ana fiil gelir.Yardımcı fiil formları olabilir

 

1.Do,
2.Does.

 

„s“ ve „es“ ekleri

 

Basit şimdiki zamanın yardımcı bir fiil olarak “do” ya da “does” olabileceğinden bahsetmiştim. "s" ve "es" ekleri, cümlede "does" yardımcı fiilini kullandığımızda ortaya çıkar.

 

He plays football. - veya - He does play football.

 

Bunların ikisi de doğrudur, ancak basitlik uğruna, ilk biçim genellikle kullanılır. Burada, basit haliyle, "s" veya "es" biçimindeki ana fiilin bir devamı olarak ifade edildiğini görürüz.

 

He watches TV every day. (to watch)

 

Birinci şahıs tekil - First-person singular: I write

 

Ikinci şahıs tekil - Second-person singular: You write

 

Üçüncü şahıs tekil - Third-person singular: He/she/it writes (note the ‑s)

 

Birinci şahıs çoğul - First-person plural: We write

 

Ikinci şahıs çoğul - Second-person plural: You write

 

Üçüncü şahıs çoğul - Third-person plural: They write

 

Üçüncü şahıs tekil olarak s, x, z, sh i ch harflerle biten fiiller "es" ekler alırlar.

 

First-person singular: I go

 

Second-person singular: You go

 

Third-person singular: He/she/it goes (note the ‑es)

 

First-person plural: We go

 

Second-person plural: You go

 

Third-person plural: They go

Recent badges