Create
Learn
Share

Turkish 2

rename
aslan7's version from 2018-03-16 13:12

Kişi zamirleri

 

Question Answer
thisbu
that (between this and that)şu
thato
thesebunlar
those (between these and those)şunlar
thoseonlar
memorize

 

kitap --> book
Bu bir kitap. --> This is a book.
Şu bir kitap. --> That is a book.
O bir kitap. --> That is a book.
Bunlar kitaplar. --> These are books.
Şunlar kitaplar. --> Those are books.
Onlar kitaplar. --> Those are books.

Zamirler

Question Answer
everyher
thingşey
nonehiç
anyherhangibir
one, abir
somebazı
allbütün
everythingherşey
somethingbirşey (singular) / birşeyler (plural)
nothinghiçbir şey
anythingherhangibir şey
everybodyherkes
somebodybirisi (singular) / birileri (plural)
nobodyhiç kimse
anybodyherhangi birisi
all of these(bunların) hepsi
all of those(onların) hepsi
all of ushepimiz
all of youhepiniz
none of these(bunların) hiçbiri
none of those(onların) hiçbiri
none of ushiçbirimiz
none of youhiçbiriniz
some of these(bunların) bazıları
some of those(onların) bazıları
some of usbazılarımız
some of youbazıların
memorize

Sentences / Cümleler

 

Question Answer
There is nobody here.Burada hiçkimse yok.
Every flower does not smell.Her çiçek kokmaz.
What is this thing?Bu şey ne?
There is none left.Hiç kalmadı.
Some students are here.Bazı öğrenciler burada.
All students are here.Bütün öğrenciler burada.
Everything's ok.Herşey yolunda.
Everything is here.Herşey burada.
Ask something.Birşey sor.
I saw nothing.Hiçbir şey görmedim.
Is there anything?Herhangibir şey var mı?
Is everybody here?Herkes burada mı?
Somebody came.Birisi geldi.
Nobody came.Hiç kimse gelmedi.
Anybody can come.Herhangi birisi gelebilir.
All of these are mine.Bunların hepsi benim.
memorize

Time - ZAman

Question Answer
What time is it?Saat kaç?
It is ten o´clock.Saat on (10).
It is five past ten.Saat onu (10-i) beş (5) geçiyor.
It is five past five.Saat beşi (5-i) beş (5) geçiyor.
It is five past six.Saat altıyı (6-[y]-i) beş (5) geçiyor.
It is five past three.Saat üçü (3-i) beş (5) geçiyor.
It is quarter past ten.Saat onu (10-i) çeyrek (quarter) geçiyor.
It is ten twenty.Saat onu (10-i) yirmi (20) geçiyor.
It is half past ten.Saat on (10) buçuk (half).
It is ten thirty five.Saat on bire (11-e) yirmi beş (25) var.
It is ten forty.Saat on bire (11-e) yirmi (20) var.
It is quarter to elevenSaat on bire (11-e) çeyrek (quarter) var.
It is ten to eleven.Saat on bire (11-e) on (10) var.
It is eleven.Saat on bir (11).
memorize

 

The word for past is ´geçiyor´.
The word for to is ´var´.
The word for half is ´buçuk´.
The word for quarter is ´çeyrek´.

Gunler- Days

Question Answer
MondayPazartesi
TuesdaySalı
WednesdayÇarşamba
ThursdayPerşembe
FridayCuma
SaturdayCumartesi
SundayPazar
memorize

 

2.1. Day of the week

 

A. What´s the day? A. Bugün günlerden ne?

 

B. Today is Monday. B. Bugün günlerden pazartesi.

 

bu --> this
gün --> day
bugün --> today
günler --> days
günlerden --> from the days (also means among the days)
ne --> what

Months _ Aylar

Question Answer
OcakJanuary
şubatFebruary
martMarch
nisanApril
mayisMay
hazıranJun
TemmuzJuly
AğustosAugust
EylülSeptember
EkimOctober
KasımNovember
AralıkDecember
memorize